Zanim przystąpi się do zrealizowania własnych planów biznesowych,występuje konieczność by odwiedzić parę urzędów i wypełnić wszelkie, niezbędne formalności. W jaki sposób to się robi? Decydując się prowadzić własną działalność, powinno się zgłosić jej powstanie w urzędzie gminy, bądź urzędzie miasta. Wykonuje się to przez wypełnienie formularza ceidg-1. W ten sposób firma zostaje wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności o Gospodarczej i od tego momentu już istnieje. Koszt wpisu to sto PLN. Samo zgłoszenie do Ewidencji niestety nie wystarczy. Firmie trzeba nadać jeszcze odpowiedni numer statystyczny REGON. Niezbędny jest w tym celu formularz RG-1. Wskazuje się w nim podstawowy rodzaj planowanej działalności. Musi tu być zgodność z deklarowanym rodzajem, zgłoszonym w Urzędzie Miasta/Gminy. Przydzielenie numeru REGON jest bezpłatne i następuje w czasie do czternastu dni od czasu zgłoszenia działalności wniosku w urzędzie statystycznym, właściwym co do miejsca zameldowania. By firma miała możliwość w pełni funkcjonować, trzeba także przypisać do niej indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej, tzw. NIP. W tym celu wypełnia się w urzędzie skarbowym, odpowiednim w stosunku do miejsca meldunku, formularz NIP-1. W przypadku działalności jednoosobowej, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) osoby fizycznej stanie się jednocześnie NIP-em nowo powstałej działalności. Inaczej jest dla działalności prowadzonej w formie spółki prawa handlowego, gdzie skarbówka przydziela zupełnie nowy numer. Wypada wiedzieć, że osoba rozpoczynająca działalność podlega także niezbędnym ubezpieczeniom:
  • emerytalnym
  • wypadkowym
  • zdrowotnym
  • rentowym
  • na Fundusz Pracy
Dlatego też, niezbędna jest rejestracja płatnika składek w ZUS. Trzeba to zrobić niepóźniej niż 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.