Coraz więcej, zwłaszcza małych, przedsiębiorców [decyduje się na prowadzenie firmy|prowadzi działalność we własnym domu albo mieszkaniu. Czy mogą zatem część wydatków na mieszkanie zakwalifikować w koszty prowadzenia firmy?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT oraz CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub też zabezpieczenia źródła przychodów. Podatnik ma zatem możliwość odliczenia od podatku wszelkich tych kosztów, pod tym jednakże warunkiem, iż wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma albo może mieć wpływ na wysokość osiągniętego przychodu. Co więcej, obowiązkiem przedsiębiorcy jest należyte prowadzenie dokumentacji, która obrazuje wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów.

W pierwszej kolejności należy ustalić, jaką część mieszkania będzie stanowiła siedziba firmy,czyli jej biuro. Najłatwiej jest przeznaczyć na nie oddzielne pomieszczenie, gdyż można będzie w ten czas dokładnie, na podstawie metrażu, określić proporcję powierzchni firmy do powierzchni mieszkania. Na tej podstawie do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa można zaliczyć odpowiednia część opłat za media. Warto jednak wydatki na wodę, prąd, ogrzewanie wrzucić w koszty na podstawie odrębnych liczników przypisanych do biura, gdyż wielokrotnie urzędy skarbowe negują wspólne rozliczanie wydatków firmowych i prywatnych.