Wielkość odprowadzanych składek do ZUS-u jest wyznaczana przepisami prawa. Każdy właściciel firmy, zatrudniającej pracowników ma obowiązek prawidłowego ich naliczania. Jak tego dokonać?

Obowiązkowemu odprowadzaniu składek podlega każda osoba zatrudniona i każda osoba prowadząca własna działalność gospodarczą. Istotny jest także fakt, iż to na pracodawcy spoczywa obowiązek terminowego regulowania składek za siebie, ale też za wszystkie osoby zatrudnione w firmie. W tym celu we wszystkich zakładach pracy wymagane jest sporządzanie dokumentacji pracowniczej ze stosownymi informacjami dotyczącymi stawki wynagrodzeniowej, ilości przepracowanych godzin i wysokości osiągniętego wynagrodzenia netto i brutto w każdym miesiącu pracy.

Wysokość składek Dla wszystkich ubezpieczonych wielkość składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi:

  • ubezpieczenie emerytalne stanowi 19,52% podstawy wymiaru;
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi 0,10% podstawy wymiaru;
  • ubezpieczenia rentowe stanowi 6,00% podstawy wymiaru;
  • ubezpieczenie wypadkowe stanowi od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru;
  • składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru;
  • ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9,00% podstawy wymiaru;
  • ubezpieczenie chorobowe stanowi 2,45% podstawy wymiaru.