Własna działalność gospodarcza jest jedną z przystępnych oraz najtańszych form prowadzenia przedsiębiorstwa. Jak każda forma aktywności ludzkiej ma ona swoje plusy, ale również minusy.

Dla tych, którzy lubią żyć na własny rachunek, własna działalność jest idealnym rozstrzygnięciem kwestii planowania kariery zawodowej. Wielkość działalności gospodarczej nie jest ograniczona w jakikolwiek sposób. Można ją w prosty sposób powiększyć lub, w razie potrzeby, zawiesić.

Plusy

- niewysokie wydatki rozpoczęcia i prowadzenia własnego biznesu,
- możliwość ciekawej, dającej spełnienie zawodowe, pracy,
- możliwość odliczania różnych wydatków związanych z prowadzeniem biznesu np. na zakup komputera, samochodu służbowego itp.,
- możliwość skorzystania z wielu projektów propagujących ideę samozatrudnienia: projekty z UE – np. Działania 6.2, program WRPO, uczelniane – Inkubatory Przedsiębiorczości, Program Aktywizacja, czyli darmowa rachunkowość internetowa z serwisem wfirma.pl,
- możliwość wyboru wszystkich form opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów, pełna rachunkowość
- niedługi okres i brak ciążących formalności przy tworzeniu własnego przedsiębiorstwa
- ogromna elastyczność przedsiębiorstwa, dająca możliwość szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu gospodarczym

Wady

- w sytuacji jednoosobowej firmy właściciel ponosi całą odpowiedzialność finansową za jej działania,
- trudność z pozyskaniem środków pieniężnych na rynku kapitałowym,
- rozwój biznesu uzależniony jest od jednej osoby,
- praca zajmuje więcej niż 8 godzin dziennie i bywa, że w weekendy trzeba pracować,
- obowiązek opłacania składek ZUS bez względu na przychody