Pożyczki udzielane przez instytucje inne niż banki są alternatywą dla ludzi z nieprzychylną historią kredytową , bądź nie posiadających wystarczającej zdolności kredytowej. Niosą za sobą jednak niebezpieczeństwo związane z działaniem na niekorzyść klienta. Na co więc zwrócić uwagę, decydując się na pożyczkę? Dość powszechnie, aczkolwiek błędnie, słowo pożyczka używane jest jako wymiennik słowa kredyt. Nie oznaczają one jednakże tego samego. Kredyt zarezerwowany jest wyłącznie dla usług bankowych, natomiast pożyczka to produkt instytucji pozabankowych. Na co zwrócić uwagę podpisując umowę pożyczki Przede wszystkim, ważna jest kwota kredytu, którą się bierze, gdyż kwotę pożyczki od 500 złotych do 80 tysięcy złotych uznaje się za kredyt konsumencki. Ten z kolei, podlega ustawie z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Zatem umowa, która dotyczy kwoty w tym zakresie, powinna zawierać:
  • informacje o sumie wszystkich prowizji, opłat i innych kosztów będących następstwem zawarcia umowy (nie mogą one przekroczyć wartości 5 proc. kwoty otrzymanego kredytu)
  • muszą być wyszczególnione wszystkie opłaty, które opłaca się wraz otrzymaniem pożyczki. Zwłaszcza opłatę za rozpatrzenie wniosku , a także za przygotowanie i zawarcie umowy pożyczkowej, czyli tzw. opłata przygotowawcza
  • całkowity koszt kredytu
  • informacje dotyczące rocznej stopy oprocentowania pożyczki , jak również ewentualne warunki jej zmiany
Bardzo ważną informacją, która powinna znaleźć się na umowie jest ta, dotycząca możliwości i zasad wcześniejszej spłaty kredytu. Pożyczkobiorca powinien wiedzieć w dniu podpisywania umowy, jakim konsekwencjom finansowym będzie podlegał, gdy zechce spłacić pożyczkę szybciej niż w terminie w niej zawarty.