Przepisy BHP dość precyzyjnie odnoszą się do problematyki warunków pracy i bezpieczeństwa naszych pracowników. Często jednak zdarza się, że przekładamy je w realia wyłącznie pracowników produkcyjnych, przestrzegając by nosili odzież ochronną odpowiednią do wykonywanych prac. Natomiast w tej materii zaniedbywani są niestety pracownicy biurowi, którzy również są narażeni na różne uszczerbki na zdrowiu - na co wpływa przede wszystkim długotrwała praca przy komputerze.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie wszystkich przepisów BHP, niezależnie od prac wykonywanych przez pracownika. Podstawą przepisów jest prawidłowa organizacja środowiska pracy. W obecnych czasach praktycznie nie ma firmy, w której nie jest wymagana praca przy komputerze. Dlatego warto zainteresować się restrykcjami przepisów BHP względem stanowisk biurowych.

Osoba wykonująca pracę przy komputerze, zatrudniona przez pracodawcę (również praktykanci i stażyści) korzysta z komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli minimum 4 godziny dziennie (§ 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zwanego dalej rozporządzeniem).

Cały artykuł "Praca przy komputerze - wymagania BHP" znajdziesz na Poradniku Przedsiębiorcy.