Postęp techniczny a także rozwój sieci www w znaczący sposób miały wpływ nie tylko na życie statystycznego usera, ale, co oczywiste, także na los każdego właściciela firmy. Za przyczyną komputera, przedsiębiorca nie ma obowiązku już drobiazgowo uzupełniać ręcznie większości dokumentów – teraz ma możliwość do tego celu użyć komputera oraz sieci internetową, w której dostępne są wszystkie możliwe aplikacje oraz wzory dokumentów, ułatwiające codzienne życie w firmie. Jeżeli przygotowujesz rachunki, masz sposobność użycia z jednego z wielu, dostępnych na rynku, programów, które pomogą Ci je tworzyć. Aplikacja do faktur może mieć postać „stacjonarnego” programu albo też, coraz częściej wybieranej aplikacji online. Dysproporcja jest na korzyść webowej wersji aplikacji, a przedstawia się jak następuje – program „stacjonarny” w większości przypadków ma pewne wymagania sprzętowe, których z kolei nie wymaga program online; nie ma natomiast możliwości bieżącej aktualizacji w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa polskiego. To zasadnicza wada, która działa z pewnością, jak już wyżej wspomnieliśmy, z korzyścią dla aplikacji internetowej. Przewagą takiego rozwiązania są także całkiem niewielka cena, jak i mobilność, jaką zyskujemy dzięki temu, iż sieć WWW dostępna jest już w zasadzie w każdym miejscu na świecie. Powyższe rozwiązanie nie przeciąża w żadnym stopniu komputerów, co jest dodatkowym plusem. Fakturowanie online dostępne jest także na stronie wFirma.pl. W serwisie można znaleźć oprócz tego: moduł analiz, moduł kadr i płac, program CRM a także rachunkowość internetową. Zabezpieczenia danych pilnuje dobrze przemyślany rząd zabezpieczeń, w który skład wchodzą między innymi natychmiastowa pomoc techniczna, wsparcie merytoryczne firmy księgowej ABR Finanse, dwa oddzielne Data Center, do których dostęp mają tylko autoryzowani administratorzy, kodowane połączenia SSL oraz dzień w dzień tworzone kopie dodatkowe baz danych kontrahentów. Jak więc widać, taki typ narzędzia pracy, jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi ceniących sobie gospodarność, ale również uczucie kontroli nad przedsiębiorstwem. Zobacz też:
Rozliczenie zaliczki Rozliczenie delegacji krajowej Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron