Harmonogram trybu pracy musi określać tryb pracy pracownika. Gdy plan trybu pracy ujęty był w statucie i zatrudnieni nie mają wątpliwości do dnia oraz godziny świadczenia pracy, nie ma potrzeby sporządzania planu pracy. Natomiast w przypadku, kiedy zorganizowanie pracy nie ma charakteru stałego jest on niezastąpiony. Błędne określanie planu trybu pracy jest naruszeniem przepisów tyczących się trybu pracy i jest przewinieniem podlegającym karze grzywny. Powielane błędy popełniane w harmonogramie czasu pracy: • brak rozkładu czasu pracy, • brak konkretnej informacji o pracy w w dni ustawowo wolne od pracy Plan czasu pracy pracownika, wykonującego pracę w niedzielę i święta, koniecznie posiadać musi adnotację, który z dni wolnych od pracy jest dniem wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, a który dniem wolnym za wykonanie pracy w dzień ustawowo wolnym od pracy. Inaczej bowiem rekompensuje się pracę w niedziele, święta a inaczej dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. • nieprawidłowe określenie liczby dni pracy w tygodniu Podstawową zasadą czasu pracy zatrudnionego jest zasada średnio 5-dniowego tygodnia pracy. Oznacza to, że liczba dni w poszczególnych tygodniach może być zróżnicowana. Należy mieć na uwadze mimo wszystko, aby w całkowitym rozliczeniu za czas rozliczeniowy przeciętna liczba dni pracy nie była większa niż 5. Tworząc plan trybu pracy mieć na uwadze trzeba pozostawienie 35-godzinnego, nieprzerwanego wypoczynku tygodniowego. • niestworzenie planu pracy na cały okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy jest czasem, w ramach którego pracodawca dokonuje rozliczenia czasu pracy pracowników. Nie jest możliwe, zwłaszcza w sytuacji dłuższych okresów rozliczeniowych, projektowanie planu pracy na poszczególne jego fragmenty. Umożliwiałoby to pracodawcy pominięcie zapisów o czasie pracy a w rezultacie przykładowo pominięcie konieczności wypłaty honorarium za godziny nadliczbowe. • nieprawidłowe ustanowienie ilości godzin pracy w konkretnych miesiącach Liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach może się minimalnie różnić. Istotne jest, by całościowy zakres trybu pracy w okresie rozliczeniowym był prawidłowy. • niezachowanie przynajmniej 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku Od niniejszej zasady istnieje mimo wszystko odstępstwo w sytuacji, kiedy okres rozliczeniowy zakończy się w środku tygodnia pracy. Odpoczynek, o którym mowa, musi być udzielony w każdym tygodniu pracy, oznacza to siedem kolejnych dni, zaczynając od nowego czasu rozliczeniowego. Jeśli więc okres rozliczeniowy kończy się zanim minie 7 dni, to nie mamy w tym przypadku do czynienia z całym tygodniem pracy tak więc odpoczynek zatrudnionemu nie przysługuje. • niepoprawne zmiany planu pracy Modyfikacja planu trybu pracy możliwa jest tylko w szczególnych sytuacjach. Są nimi nieoczekiwane okoliczności, tj. zapewnienie zastępstwa w sytuacji choroby lub urlopu na prośbę innego zatrudnionego. Zmiany nie są możliwe, kiedy ich celem jest zawężenie pracy nadgodzinowej, w takim przypadku jest to próba pominięcia przepisów o trybie pracy.