Według prawa cywilnego, przedsiębiorca zadłużony ma prawo zwolnić się z przymusu uregulowania długu po upływie terminu przedawnienia. Termin, po którym żądania podlegają przedawnieniu to czas 10 lat, obowiązujących od dnia, w którym narodził się obowiązek spłaty długu. Natomiast, z powodu rożnych rodzajów zobowiązań finansowych, czas przedawnienia niektórych zobowiązań został ustawowo skrócony do 3 lat, 2 lat albo nawet do jednego roku. 3 letni czas przedawnienia zobowiązań obowiązuje w stosunku do zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu nieopłaconej albo niezwróconej kaucji oraz z tytułu nieopłaconej, bądź niezwróconej zaliczki oraz przedpłaty. 3 letni okres przedawnienia dotyczy również wystawcy weksla własnego. Dwuletni okres przedawnienia zobowiązań przewidziany jest dla właścicieli działalności gospodarczej z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę, czy z tytułu odsetek za rozliczenie po terminie faktury. Gdy chodzi o podpisaną umowę o dzieło, to przedawnienie także następuje w czasie 2 lat. Roczny czas przedawnienia zobowiązań obowiązuje z tytułu umowy transportu osób albo mienia oraz z tytułu podpisania umowy przedwstępnej. To dłużnik jest zobowiązany uargumentować przed sądem, że termin przedawnienia upłynął. Żeby uniknąć trudności z zadłużonymi, najlepiej jest pozyskać dotyczące ich dane od Biura Informacji Gospodarczej albo korzystać z usług wyspecjalizowanych firm. Firmy te umożliwiają dostęp w raporty na temat rzetelności płatniczej podmiotów gospodarczych za bardzo dobrą cenę.