Wysokie stawki podatkowe, brak dostosowania do zmieniających się warunków prowadzenia firmy, przesadna ilość przepisów prawa, która nie idzie w parze z jakością i niepotrzebne zwiększanie kosztów prowadzenia działalności - to problemy, z którymi zmagają się wszyscy właściciele firm. Trzeba zatem zapoznać się ze wszystkimi aspektami opodatkowania działalności gospodarczej i wybrać najlepszą dla siebie metodę rozliczeń. Państwu trzeba płacić podatki. O tym wie każdy. Ale jak płacić, żeby jeszcze na tym zyskać? Znalezienie optymalnego rozwiązania jest kluczem do sukcesu. Podstawowym obciążeniem dla osób, prowadzących działalność gospodarczą, jest podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) , a także fundamentalny podatek od towarów i usług (VAT). Podatek od towarów i usług Wszystkie firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacjach, gdy dokonują czynności opodatkowanej tym podatkiem . W systemie podatkowym występują 3 stopy opodatkowania, podstawowa 23%, 8% i 5%. Z kolei, opodatkowaniu VAT podlega:
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • eksport towarów
  • odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług w Polsce
  • import towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w Polsce
Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania usługi, lub też w momencie wydania faktury, nie później jednakże niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podatek dochodowy od osób prawnych Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody firm działających w formie spółek z o.o. lub spółek akcyjnych , jak również dochody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. Przedsiębiorcy ci zobowiązani są do opłacania zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca. Właściwe rozliczenie podatku jest z kolei w czasie złożenia rocznego zeznania podatkowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych Co do zasady, opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszystkie przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej albo ze spółki cywilnej lub z osobowych spółek handlowych, bez względu na ich źródło. Co istotne, przychody pochodzące z firmy podlegają, w zależności od woli przedsiębiorcy, bądź ogólnym zasadom opodatkowania według stawek progresywnych, bądź też opodatkowaniu według liniowej stawki podatku, stanowiącej obecnie 19 procent podstawy opodatkowania. Dodatkowo, istnieje obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Jednakże ostateczne rozliczenie podatku następuje z kolei w chwili rozliczenia rocznego.