Przelewy zagraniczne rozliczane są poprzez międzynarodowy system łączności bankowej SWIFT. Najprościej mówiąc - zlecenie przelewu złożone w banku polskim przekazywane jest do zagranicznego banku pośredniczącego, który przesyła instrukcję płatniczą do banku odbiorcy, t.j. beneficjenta.Na drodze między bankiem zleceniodawcy a bankiem odbiorcy znaleźć się może nawet kilka banków pośredniczących. Co więcej, każdy z tych banków może pobrać prowizję za pośrednictwo, a to znacząco zwiększa koszty przelewu zagranicznego. Możliwość zaistnienia dodatkowych kosztów jest istotna, zwłaszcza z punktu widzenia odbiorcy, bo wysłana w Polsce kwota może do beneficjenta przelewu dojść o wiele zmniejszona. Dlatego też, wszelkie koszty przelewu warto pokryć w chwili złożenia dyspozycji, inaczej wszelkie prowizje zostaną pobrane z przesyłanych pieniędzy. Sposób naliczania płatności za przelew Sposób naliczania płatności jest określany przez zleceniodawcę w momencie składania zlecania przelewu zagranicznego. Funkcjonują 3 możliwości podziału kosztów , stosowane w europie:
  • SHA (prowizje dzielone równomiernie po stronie nadawcy i odbiorcy przelewu) - płatności banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca. Prowizje banków pośredniczących ponosi beneficjent przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma beneficjent, zostanie zmniejszona o ewentualne prowizje banków pośredniczących.
  • OUR (prowizje przelewu po stronie nadawcy) - wszelkie płatności opłaca zleceniodawca przelewu. Odbiorca otrzymuje przelew o wartości, która została wskazana na zleceniu.
  • BEN (prowizje przelewu po stronie odbiorcy) - wszelkie płatności opłaca odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca zostanie pomniejszona o płatności banku zleceniodawcy oraz ewentualne płatności banków pośredniczących.