„PUSTE” faktury vat a VAT

Uprawnienie podatnika do odpisania VAT uzależnione jest od wielu warunków. Przede wszystkim, żeby płatnik mógł odliczyć podatek naliczony z Faktury opisującej zakup artykułół lub usług, zakup ten musi być związany z prowadzoną przez płatnika działalnością opodatkowaną. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje co do zasady z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi przez podatnika VAT, ewentualnie z chwilą wystawienia faktury dokumentującej osiągnięcie czynności podlegającej opodatkowaniu. Jednak w określonych sytułacjach samo wystawienie faktury – błędnej lub „pustej” – może skutkować obowiązkiem zapłaty podatku, bez znaczenia, czy fakturę wystawił podatnik i czy dokumentuje ona faktycznie dokonaną transakcję. Co więcej, taka faktura może nie stanowić dla nabywcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy o VAT nie dają prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego Faktury VAT: stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane, podające kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których przekazane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością. Po to uniknąć wypisywania faktur można się posłużyc program do faktur. Naprawde polecam, jest to świetnie rozwiązanie.