Wystawianie faktur VAT

Do fakturowania wybornie nadaje się program do faktur wfirma autorstwa media IT.

Nie tylko podatnik VAT może wystawić fakturę.

Przedsiębiorca, który otrzymał fakturę VAT od płatnika niezapisanego jako podatnik VAT, ma prawo do odliczenia podatku. Jeżeli ktoś realizuje czynności objętych podatkiem VAT, np. dostawa towaru lub świadczenie usługi i wydaje fakturę VAT, która spełnia kryteria prawne, to nie można założyć, że nie ma on prawa do wystawiania takich faktur vat. Nie jest powiedziane, że obowiązek wystawiania faktur mają tylko płatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT. Płatnik, który dostaje faktury od podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT ma prawo do odpisania podatku naliczonego.

Faktura vat nie musi zawierać podpisu i pieczątki.

Przyjęte jest, że urzędnicy nie chcą przyjmować faktur VAT bez podpisu podatnika lub też pieczątki. Mimo tego, że przepisy prawne nie zakładają zobowiązania podpisywania i pieczętowania. Normują to przepisy polskie i prawo unijne. Jako przykład możemy podać sytuację. Pani Kowalska sprowadziła z Danii auto, na które dostała fakturę vat. Stawiła się z nią do urzędu komunikacji [aby zarejestrować samochód|w celu zarejestrowania auta. Niestety, urzędniczka odpowiedziała jej, że nie może dokonać rejestracji, ponieważ faktura vat nie posiada podpisu. Nie ma także pieczątki płatnika, który ją wystawił. A więc faktura vat jest nieważna. Co może zrobić Pani Kowalska ? Powinna wydrukować rozporządzenie Ministra o wystawianiu faktur ,a następnie przedstawić je urzędniczce, do której trafiła. Powinna też wymagać przyjęcia jako prawidłowej faktury vat wystawionej za kupiony w Szwecji samochód. Jeżeli to nie dałoby rezultatu, ma prawo złożenia skargi na prace urzędniczki. Prawo unijne jak i polskie ponad wszelką wątpliwość pokazują szczegóły, jakie powinna posiadać faktura . Nie dopatrzymy się tam uwagi dotyczącej podpisu lub pieczątki. Zatem faktura nie posiadająca podpisem i bez pieczątki jest ważna. Podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym w ramach Unii Europejskiej. Oznacza to czyli, że Polska od czasu wstąpienia do Wspólnoty musiała dopasować normy w zakresie VAT do praw unijnych. To nie pieczątka i podpis decydują o istnieniu podatnika. Władze skarbowe posiadają inne sposoby sprawdzenia, czy wskazany na fakturze vat podmiot jest prawdziwy.