Rejestr VAT zakupów i sprzedaży

Rejestry VAT są księgą pomocniczą do rozliczania VAT. Posiadający działalność gospodarczą podatnicy podatku VAT zobligowani są posiadać rejestr sprzedaży i zakupów . Wszelkie zdarzenie gospodarcze na które wystawiamy fakturę VAT albo podatnik dostaje przy nabyciu artykułów powinno być zaksięgowane do rejestrów.

Wolumen posiadanych rejestrów jest zależna od specyfiki i rozmaitości prowadzonej działalności gospodarczej. Ograniczoną do minimum ilością jest posiadanie rejestru zak. i sprzed. towarów i usług. Przeciwnie do KPiR ustawa nie nakazuje formy prowadzenia rejestrów. Podatnik zobligowany jest do ustalenia samemu takiej formy.

Rejestr VAT muszą być wypełniane miesięcznie albo kwartalnie w zależności od rodzaju deklaracji VAT - VAT7 lub VAT7-k.

Katalog stron