Spółka cywilna jest prostą formą organizacji działalności gospodarczej. Polega ona na prowadzeniu przedsiębiorstwa razem ze wspólnikiem lub wspólnikami. Oprócz tego, mają możliwość ją otworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i działające już przedsiębiorstwa. Ważny jest również fakt, że każdy wspólnik może wnieść ze sobą swój kapitał, własną pracę na rzecz firmy i swoje unikalne umiejętności. Umowa między wspólnikami spółki cywilnej musi być sporządzona pisemnie, a wszelkie zmiany dotyczące jej działania wymagają sporządzenia stosownych aneksów. Ważną kwestią jest także wskazanie wysokości wkładów własnych. Regulaminy nie wskazują ich minimalnej i największej sumy. Wkładem natomiast może być gotówka, własność prywatna oraz inne prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości. Do spółki cywilnej jako wkład można wnieść oprócz tego usługi i pracę na jej rzecz. Opcję założenia podmiotu gospodarczego przez więcej niż jedną osobę została stworzona w celu zwiększenia kapitału działalności gospodarczej oraz generowania maksymalnych zysków przez daną działalność gospodarczą. Ze względu na niskie koszty otworzenia i funkcjonowania, spółka cywilna jest jedną z częściej wybieranych modelów wspólnie zarządzanej przedsiębiorczości.