import-ikonaW życiu wszystkich płatników przychodzi taki moment, kiedy należy przedstawić zeznanie. Tyczy się to także różnego gatunku przedsiębiorstw. Co musi posiadać zeznanie finansowe? Sprawozdanie finansowe instytucji przygotowuje się na datę sfinalizowania ksiąg rachunkowych. Musi obejmować informacje o sytuacji majątkowej oraz sytuacji finansowej. Zeznanie finansowe składa się z: 1. Introdukcji do zeznania 2. Bilansu 3. Rachunku Zysku i Strat 4. Dodatkowych danych 5. Rozporządzeń Sprawozdanie powinno zawierać również dodatkowe dane i wyjaśnienia, komentarz dotyczący podsumowania zmian w majątku własnym firmy i postulowany podział dochodu albo pokrycie straty. Nie powinno zbraknąć również podstawowych danych dotyczących przyjęcia do pracy pracowników na koniec trybu sprawozdawczego a również zmian w stanie Wartości niematerialnych i prawnych i Środków trwałych. Nie zapominajmy również o pozostałych kluczowych informacjach, które dadzą możliwość zrozumienia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie sygnuje osoba, której oddano tworzenie ksiąg rachunkowych, manager przedsiębiorstwa a jeżeli Spółką kieruje organ wieloosobowy, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. Obowiązek raportowy Spółek Każda spółka posiada powinność złożenia zeznania podatkowego CIT-8 do trzeciego m-ca od zakończenia roku podatkowego. Sporządzenie zeznania i uwierzytelnienie go musi nastąpić do trzeciego m-ca od zakończenia roku obrotowego. Raport powinien być przygotowany do wglądu dla właścicieli najpóźniej piętnaście dni przed zgromadzeniem. Zaakceptowanie zeznania musi nastąpić do 6-miesięcy od dnia bilansowego. Po tym zdarzeniu trzeba złożyć je w sądzie rejestrowym ( KRS ) w ciągu piętnastu dni. W tym samym czasie ukazać się musi komunikat w Monitorze Polskim. Po uprawomocnieniu, w trakcie 10-ciu dni trzeba złożyć raport w Urzędzie Skarbowym.