Po wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz otwarciu prawie wszystkich polskich granic, powiększył się obszar, gdzie mamy możliwość poruszać się bez konieczności odbywania wszelkich granicznych trybów. Aktualnie transportem międzynarodowym jest proceder, którego ideą jest przemieszczenie towarów albo osób z przestąpieniem granicy kraju, a w przypadku Polski przejściem przez granicę z Unią. Dokładniej, w myśl art. 83 ust. 3 ustawy o VAT, przez przewóz międzynarodowy należy pojmować transport zrobiony po części na terytorium Polski i po części poza nią, przy czym musi zostać przestąpiona granica obszaru Unii Europejskiej. Zastosowanie adekwatnej stawki podatku VAT przy świadczeniach transportu międzynarodowego, uzależnione jest od statusu podatkowego zleceniobiorcy. Wyszczególniamy kolejne przypadki: 1. zleceniobiorcą jest polski płatnik, usługa opodatkowana jest w miejscu, gdzie nabywca ma swoją siedzibę (art. 28b ustawy o VAT) – stawka 0%, 2. zleceniobiorcą jest zagraniczny płatnik – opodatkowanie w miejscu, gdzie nabywca ma siedzibę (art. 28b ustawy o VAT) – stawka NP, 3. zleceniobiorcą jest niepodatnik, miejscem opodatkowania usług jest miejsce, gdzie następuje przewóz z uwzględnieniem zrobionych odległości (art. 28f ust. 2 ustawy) – stawka 0% do części usługi wykonanej na terytorium Polski, stawka NP dla pozostałej części. Warunkiem zastosowania stawki VAT 0% jest posiadanie niezbędnej dokumentacji, o której mówi się w art. 83 ust.5 ustawy o VAT. (niniejszymi dokumentami mogą być między innymi list przewozowy albo dokument spedytorski, inny akt, z którego od razu wynika, że w wyniku transportu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim). Zobacz też:
Termin wystawienia faktury