Plan trybu pracy ma za zadanie określenie trybu pracy pracownika. Kiedy plan trybu pracy ujęty został w regulaminie i pracownicy nie posiadają obiekcji do dnia i czasu świadczenia pracy, nie jest potrzebne sporządzanie harmonogramu. Natomiast w przypadku, gdy organizacja pracy nie ma postaci stałej jest on niezastąpiony. Błędne definiowanie planu trybu pracy oznacza łamanie norm dotyczących trybu pracy i jest wykroczeniem podpadającym karze grzywny.

Błędy w harmonogramie czasu pracy:

 brak szczegółowej adnotacji o pracy w niedzielę i święta,
• brak planu czasu pracy Plan czasu pracy pracownika, świadczącego pracę w dni ustawowo wolne od pracy, obowiązkowo posiadać musi informację, który z dni wolnych jest dniem wolnym z racji 5-dniowego tygodnia pracy, a który dniem wolnym za wykonanie pracy w niedzielę lub święto. Inaczej bowiem rekompensuje się pracę w niedziele, święta a inaczej dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.
• nieprawidłowe ustalenie ilości dni pracy w tygodniu Podstawową zasadą trybu pracy pracownika jest zasada statystycznie 5-dniowego tygodnia pracy. Co oznacza, że ilość dni w poszczególnych tygodniach może być różna. Należy mieć na uwadze jednak, by w całościowym rozliczeniu za okres rozliczeniowy średnia ilość dni pracy nie była większa niż pięć.
 
Uszczegóławiając rozkład czasu pracy mieć na uwadze należy pozostawienie 35-godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.
 
• niestworzenie rozkładu pracy na cały okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy jest czasem, w ramach którego zatrudniający dokonuje rozliczenia czasu pracy pracowników. Nie jest możliwe, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych, projektowanie harmonogramu na konkretne jego części. Ułatwiłoby to zatrudniającemu pominięcie przepisów o trybie pracy a w konsekwencji na przykład pominięcie przymusu wypłacenia honorarium za godziny nadliczbowe.
• błędne ustalenie liczby godzin pracy w poszczególnych miesiącach Ilość godzin pracy w poszczególnych miesiącach może się trochę nieco różnić. Ważne jest, by całościowy zakres trybu pracy w okresie rozliczeniowym był zgodny.
• brak zachowania przynajmniej 35-godzinnego niezmąconego odpoczynku Od tej normy istnieje jednak odstępstwo w przypadku, gdy okres rozliczeniowy kończy się w środku tygodnia pracy. Odpoczynek, o którym mowa, musi być przydzielony w każdym tygodniu pracy, czyli 7 kolejnych dni, zaczynając od nowego czasu rozliczeniowego. Jeżeli więc okres rozliczeniowy kończy się przed minięciem 7 dni, to nie będziemy mieli w tej sytuacji do czynienia z całym tygodniem pracy i odpoczynek pracownikowi nie przysługuje.
• niepoprawne zmiany rozkładu pracy Zmiana harmonogramu czasu pracy możliwa jest jedynie w szczególnych sytuacjach. Są nimi niespodziewanie okoliczności, takie jak zagwarantowanie osoby zastępującej w sytuacji choroby czy wypoczynku na żądanie innego zatrudnionego. Modyfikacje nie są dopuszczalne, gdy mają na celu ograniczenie pracy nadgodzinowej, w tym przypadku jest to próba obejścia przepisów o trybie pracy. 
 
Zobacz też:
Marka osobista w internecie