Każda osoba, prowadząca firmę, zobowiązana jest uiszczać do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne. Ten sam obowiązek dotyczy wszystkich rolników, posiadających firmę, z tym że swoje składki ubezpieczeniowe odprowadzają oni do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ile kosztuje ubezpieczenie państwowe? Ubezpieczenie społeczne rolników, prowadzących dodatkowo firmę Składki ubezpieczeniowe rolników, prowadzących dodatkowo firmę, zależą od ilości posiadanych gruntów rolnych. W 2011 roku kształtują się one kolejno:
 • do 50 hektarów podstawowa składka miesięczna wynosi 142,00 zł
 • powyżej 150 hektarów do 300 hektarów miesięczna składka podstawowa wynosi 396,00 zł
 • powyżej 50 hektarów do 100 hektarów miesięczna składka podstawowa wynosi 227,00 zł
 • powyżej 300 hektarów miesięczna składka podstawowa wynosi 481,00 zł
 • powyżej 100 hektarów do 150 hektarów miesięczna składka podstawowa wynosi 312,00 zł
Jednolita jest z kolei składka na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie, która dla wszystkich tych rolników wynosi 36,00 zł. Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących firmę i nie będących rolnikami Składki na ubezpieczenia społeczne dla podatników, prowadzących działalność gospodarczą w 2011 r. wynoszą kolejno:
 • minimalna składka na ubezpieczenie chorobowe nie może być niższa niż 49,38 złotych
 • minimalna składka na FP nie może być niższa niż 49,38 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie rentowe nie może być niższa niż 120,92 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne nie może być niższa niż 393,41 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie wypadkowe nie może być niższa niż 33,66 złotych
Ulgi dla nowych przedsiębiorców sprawiają, że składki w 2011 r. wynoszą kolejno:
 • 10,19 złotych na ubezpieczenie chorobowe
 • 81,16złotych na ubezpieczenie emerytalne
 • 6,94 złotych na ubezpieczenie wypadkowe
 • 24,95 złotych na ubezpieczenie rentowe