Artykuł zewnętrzny

Autorka: Diana Borowiecka, BIG InfoMonitor

Odpowiednio prowadzony dialog z otoczeniem biznesowym jest ważnym narzędziem budowania wartości firmy i skutecznego zarządzania ryzykiem. W dzisiejszym niestabilnym i zmiennym świecie, w którym różne grupy przedsiębiorców mają odmienne, często przeciwstawne interesy, coraz większego znaczenia nabierają narzędzia wspierające, potwierdzające jakość oferowanych usług oraz stabilność finansową. Umożliwiają one firmom z jednej strony ograniczanie ryzyka prowadzonych działań biznesowych, a w wypadku jego zaistnienia pozwalają zmniejszyć ewentualne straty i zapobiec utracie płynności finansowej. Z drugiej zaś, umożliwiają im odkrycie obszarów znaczącej przewagi konkurencyjnej i wizerunkowej.

Użyj odpowiednich narzędzi

Narzędziami, które mogą pomóc w monitorowaniu i unikaniu ryzyka finansowego są certyfikaty, dokumenty potwierdzające rzetelność i solidność w biznesie. Z inicjatywy BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP powstał Program Firma Wiarygodna Finansowo, w ramach którego każdy rzetelny przedsiębiorca może otrzymać skuteczne narzędzie potwierdzające jego finansową przewagę. Program jest propozycją sektora finansowego na trudne czasy kryzysu i odpowiedzią na potrzeby rynku – w tym potrzebę związaną z rzetelnością i solidnością przedsiębiorców.

W ramach Programu, uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, który jako jedyny na rynku dokumentuje fakt braku zaległych zobowiązań wobec innych kontrahentów i całego sektora bankowego. Ponadto Program skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów oraz akceptują Deklarację Uczestnika Programu.

Deklaracja Uczestnika Programu Firma Wiarygodna Finansowo

 1. Przestrzegam prawa i zasad odpowiedzialnego biznesu;
 2. Płacę w terminie;                                                         
 3. Nie mam zaległości płatniczych figurujących w rejestrach dłużników;
 4. Uważnie zarządzam swoją płynnością finansową;
 5. Dbam o pozytywną historię kredytową mojej firmy;
 6. Nie zadłużam się ponad miarę;
 7. Staram się wypracować zysk z moich działań;
 8. Zapewniam moim pracownikom odpowiednie warunki pracy i płacy;
 9. Dbam o reputację i markę mojej firmy;
 10. Dążę do współpracy tylko z firmami wiarygodnymi finansowo;
 11. Honoruję certyfikaty wydane w ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

Firma, która chce uzyskać certyfikat musi działać co najmniej od 6 miesięcy i nie może posiadać zaległości płatniczych. Warunkiem spełnienia kryterium jest brak odnotowanych zaległości firmy i właściciela firmy w Rejestrze Dłużników BIG oraz bazach BIK i ZBP. Jeśli firma przejdzie pozytywną weryfikację, otrzyma oryginał dokumentu, a także dostęp do certyfikatu on-line. Jej klienci i kontrahenci po wpisaniu numeru NIP będą mogli sprawdzać ważność i autentyczność certyfikatu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w serwisie www.BIG.pl/certyfikat. Certyfikat przyznawany jest na rok. Po roku dana firma może przedłużyć umowę, jeśli oczywiście nadal spełnia wymagane kryteria. Jest to nowoczesne narzędzie dostępne w pełni przez Internet.

Jakie korzyści płyną z posiadania Certyfikatu?

Pierwszym ważnym argumentem jest fakt, że pomaga on uzyskać przewagę w działaniach handlowych, pozyskiwać nowych klientów biznesowych oraz budować przewagę konkurencyjną. Jest także istotnym narzędziem pomocnym w negocjacjach handlowych, wzmacniającym pozycję firmy na rynku. Partnerzy biznesowi i klienci mogą 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, weryfikować ważność i autentyczność Certyfikatu. Ponadto wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż. Wiarygodność finansowa potwierdzona nie tylko przez innych przedsiębiorców, ale też przez banki, jest niezawodną rekomendacją budującą zaufanie do firmy w oparciu o pozytywny dialog. 

Posiadanie opinii firmy wiarygodnej finansowo daje znaczącą przewagę nad podmiotami, które opóźniają się w spłacie swoich zobowiązań i kreuje jej pozytywny wizerunek w oczach klienta.  Z jednej strony ważną rzeczą jest dla nas wiarygodność naszych kontrahentów oraz to, by regulowali płatności za faktury w terminie, z drugiej jednak musimy także pamiętać, że inni również bardzo często oceniają naszą wiarygodność finansową. Ma ona szczególne znaczenie gdy chcemy otrzymać kredyt, nawiązać nowe relacje biznesowe, podpisać ważny kontrakt lub wygrać przetarg. Wiarygodność jest ważna również wtedy, gdy chcemy podpisać umowę z firmą leasingową, telekomem, czy dostawcą Internetu. Przedsiębiorcy, którzy płacą w terminie są dzięki wystawionemu Certyfikatowi wyróżnieni, a informacje na ten temat mogą wykorzystać w kontaktach biznesowych i dla budowania pozytywnego wizerunku i dialogu wśród konkurencji. Dzięki Certyfikatowi, jego posiadacz niesie jasny i prosty komunikat – jestem wiarygodny, ze mną warto podjąć współpracę bez ryzyka. Dla wszystkich przedsiębiorców, ze wszystkich sektorów gospodarki, powinien być dziś to kluczowy wyznacznik, dający przewagę i promujący pozytywne trendy w biznesie.