Wraz z rozwojem firmy rośnie apetyt każdego ambitnego przedsiębiorcy. Jednak zyski zdobyte w ramach budowanego przedsiębiorstwa nie zawsze pozwalają na rozwój z takim rozmachem, o jakim marzy właściciel. W takim przypadku rozwiązaniem stają się inwestorzy – m.in. private equity czy też venture capital. Jako profesjonaliści będą celować w firmy najbardziej rentowne, przyszłościowe i z potencjałem. Jak sprawdzą, że właśnie z takim przedsięwzięciem mają do czynienia? Za pomocą due diligence.

Due diligence – a co to jest właściwie?

Due diligence można porównać do kompleksowego badania lekarskiego – pacjent jest poddawany szczegółowej kontroli od stóp do głów. W tym przypadku pacjentem staje się przedsiębiorstwo, a lekarzem – zespół wyspecjalizowanych ekspertów. Części ciała to natomiast poszczególne działy firmy, na których skupiać się będzie uwaga kontrolerów.

Głównym celem due diligence jest określenie, w jakiej kondycji znajduje się przedsiębiorstwo i jakie są jego widoki na przyszłość. Informacje czerpane są z danych historycznych, czyli wszystkich wydarzeń, które miały miejsce do tej pory. Dzięki temu inwestorzy są w stanie ustalić, czy konkretna firma jest w na tyle dobrej kondycji, aby opłacało się inwestować w nią własne fundusze.

Korzyści, jakie due diligence może przynieść przedsiębiorcy, to przede wszystkim zdobycie inwestora. Jednakże nawet w sytuacji, kiedy nie uda się pozyskać wsparcia, przeprowadzenie takiego badania nie staje się bezsensowne. Due diligence pozwala na dokładne, przekrojowe przyjrzenie się kondycji firmy. Dzięki niemu można wykryć wiele nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, albo potencjałów, które w gąszczu spraw do załatwienia umknęły przedsiębiorcy, a które mogą być doskonała trampoliną do dalszego rozwoju. Aby wykorzystać uzyskane informacje do cna warto na ich podstawie stworzyć biznesplan, plan finansowy, projekt zmian i rozwoju. Due diligence może w takim przypadku stać się swego rodzaju trampoliną do dalszego rozwoju firmy.

Co bada due diligence?

Skoro due diligence służy do badania poszczególnych aspektów przedsiębiorstwa, wydaje się być odmianą poczciwego, dobrze znanego audytu. Jednak to nie do końca synonimy. Audyt polega na skontrolowaniu określonego aspektu przedsiębiorstwa – wyników sprzedażowych, rotacji pracowników etc. Natomiast due diligence jest – jak już wskazano – kompleksowe, obejmujące wszystkie działy i prześwietlające je od podszewki.

Dlatego też korzystając z due diligence, przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby skontrolować wszystkie działy. Najistotniejsze będą oczywiście te dotyczące oferowanych produktów lub usług - zatem w ich zakresie mamy do czynienia z produkcją, planowaniem, magazynowaniem materiałów, spedycją etc. Dalej istotnym aspektem jest księgowość i analiza finansowa – koszty, przychody, aktywa i zobowiązania, wartość kapitału własnego w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowania. Zasoby ludzkie także nie powinny pozostać bez prześwietlenia – chodzi tu zarówno o kadrę zarządzającą, jak i szeregowych pracowników. Nie można zapomnieć o otoczeniu firmy – czyli klientach, kontrahentach, partnerach biznesowych czy konkurencji.

Oprócz podstawowych elementów, które podlegać będą kontroli właściwie w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie można wyróżnić także specyficzne zakresy, które są uzależnione od specyfiki działalności. Inaczej bowiem analiza przebiegnie w firmie typowo produkcyjnej, w której spedycja na kraj czy kontynent odgrywa kluczową rolę – tu najważniejsza będzie inwestycja w dobrą flotę samochodową albo współpraca z firmą transportową. Działalność zajmująca się outsourcingiem w zakresie PR i marketingu powinna przede wszystkim skupić się na dobrych narzędziach do współpracy zdalnej z klientami i bieżącym szkoleniem ze wszystkich nowinek.

Skoro wiadomo już, do czego służy due diligence, warto jeszcze zastanowić się nad jego aspektami formalnymi. Przede wszystkim – kto przeprowadza tego typu badanie firmy? W sytuacji gdy poszukujemy inwestora, będą to najprawdopodobniej wyłonieni przez niego eksperci. W celu przeprowadzenia takiej kontroli można się jednak zwrócić także do specjalistów świadczących tego typu usługi.