Treść umowy konsorcjum wyznaczają zasady swobodnego kształtowania umów, dlatego należy ona do grupy umów nienazwanych. Granice kontraktu wyznacza natomiast Kodeks cywilny.

Konsorcjum - definicja

Konsorcjum jest strukturą zrzeszającą podmioty gospodarcze na określony czas w celu realizacji ustalonego przedsięwzięcia gospodarczego. Umowa jest więc porozumieniem przedsiębiorców, którzy nie mogą lub nie są w stanie sami wykonać wspomnianego zlecenia. Dzięki konsorcjum, przedsiębiorstwa, kumulując wspólne potencjały, są w stanie podzielić zadania między sobą i w wyznaczonym czasie osiągnąć planowany rezultat.

Przeczytaj więcej na temat umowy konsorcjum na naszym poradniku przedsiębiorcy, pobierz wzór umowy konsorcjum