Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, stosowana bardzo często przez pracodawców z celu zatrudnienia pracowników. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nie obowiązują jej przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia czy czasu pracy.

Z definicji, w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Jest to umowa starannego działania, polegająca na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania określonych umową zadań przy zachowaniu należytej staranności.

Pobierz umowę zlecenia z naszego poradnika przedsiębiorcy - Wzór umowy zlecenie do pobrania