Sprzedaż usług zdeterminowała w ostatnich czasach cały rynek, stając się imperium ekonomicznym. Firmy, przekształcając się w działalności usługowe, odniosły sukces w biznesie. Co tak naprawdę rozumiemy pod postacią działalności usługowej i które usługi można zaliczyć w ich poczet?
 
Działalność usługowa ma na celu zaspokajanie potrzeb ludzkich. Jej rezultaty z reguły nie są konkretne, nie wiążą się też bezpośrednio ze stwarzaniem nowych dóbr, a jedynie proponują usługi. Wymaga ona jednak stawiania na pierwszym miejscu wygody odbiorców, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wówczas gdy prowadzimy biznes usługowy kluczowe jest położenie, zarys działania oddziału i jakość oferowanych przez nią usług.
 
Usługi
 
Do grona usług wliczamy czynności, polegające na wpływaniu na obiekty. Są to :
  • prace zaspokajające inne potrzeby obywatela, czyli: usługi w sferze ochrony zdrowia i opieki społecznej instytucji finansowych i ubezpieczeniowych komunalne i mieszkaniowe w dziedzinie kultury i sztuki w zakresie turystyki i wypoczynku adwokackie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotyczące oświaty i wychowania oraz te o charakterze osobistym, np. fryzjerskie
  • czynności o charakterze remontowym, naprawczym, konserwacyjnym
  • wytwarzanie określonych przedmiotów lub obiektów z uwzględnieniem indywidualnych cech i życzeń zleceniodawcy, np. wyrób biżuterii według wzorów nabywcy
  • transport i łączność, np. przewóz osób i ładunków, usługi spedycyjne i przeładunkowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne
  • czynności polegające na obsłudze procesu produkcyjnego na farmach i w ogrodnictwie np. usługi sanitarno-weterynaryjne.