Płatnicy podatku, mający w swoim przedsiębiorstwie pojazdy, zaliczające się do środków trwałych firmy, mają możliwość starać się o odliczenie VAT od kupna paliwa. Tak samo odbywa się w przypadku leasingu samochodów. Warto więc wiedzieć jaki procent zwrotu przysługuje za wymieniony wyżej zakup oraz co jeszcze można odliczyć. Prawo do odliczenia VATu za kupno paliwa silnikowego przysługuje płatnikom podatku, których koszt ten jest związany z działalnością opodatkowaną podatnika i których tenże koszt zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów. Warunek ten wyłącza możliwość odliczenia VATu w sytuacji działalności wykonujących czynności zwolnione z podatku. Firmy wypełniające wyżej wymieniony warunek, umożliwiające uzyskanie zwrotu podatku za zakup paliwa, zmuszone są także do przedstawienia dowodu zakupu, czyli oryginalnej faktury VAT za dany zakup. Rachunki te są podstawą do uwzględnienia słuszności odliczenia. W sytuacji aut osobowych, nieprzekraczających 3,5 t, wchodzących w środki trwałe przedsiębiorstwa, występuje sposobność odliczenia 60% VAT, ale jedynie do kwoty 6 tys.zł. W sytuacji leasingu, trzeba więc prowadzić tabelkę, w której ewidencjonowane będą zakupy paliwa w celu systematycznego sprawdzania, kiedy przekroczony zostanie ww. limit. Samochody ciężarowe lub też pojazdy z atestem wytwórcy albo dostawcy (tak zwane pojazdy z kratką) mogą odliczyć 100% podatku VAT za zakup paliwa silnikowego. Samochody te powinny mimo to spełniać ustalone przez prawo warunki techniczne, udokumentowane diagnostyką techniczną w stacji kontroli pojazdów. Za co jeszcze istnieje możliwość odliczenia 100% podatku VAT? Lista jest dość spora. Są to: • Przeglądy techniczne i wymiana oleju, • Kupno płynu hamulcowego i części zamiennych, • Założenie instalacji gazowej, • Usługi serwisowe, • Konserwacja, czyszczenie, przeglądy i zakup niektórych materiałów, innych niż paliwo (na przykład olej), • Koszt naprawy powypadkowej, • Centralny zamek Zobacz też:
Skierowanie na badania lekarskie pracownika