Zasady odliczania podatku od wartości dodanej od nabywanych samochodów

Od dnia 22 VIII 05 roku zmieniły się przepisy odliczania podatku VAT od nabywanych przez płatników podatku samochodów. Od tego dnia do odliczeń podatku VAT nie jest już ważna dozwolona ładowność samochodu. Obecnie przy ustalaniu prawa do odliczenia VAT naliczonego musimy brać pod uwagę dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, która oznacza największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do przemieszczania się po drodze. Właściwie można powiedzieć, że bez najmniejszych wątpliwości nabycie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony daje uprawnienie do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego związanego zarówno z samym nabyciem, jak i zakupem paliwa do napędu takich samochodów. Pełne - czyli 100% odliczenie podatku naliczonego przysługuje także w stosunku do:

  • pojazdów samochodowych , będących pojazdami specjalnymi (koparkospycharki, bankowozy, ładowarki, żurawie samochodowe, pojazdy do oczyszczania dróg, agregaty elektryczne/spawalnicze, pojazdy zimowego utrzymania dróg, koparki, pojazdy do prac wiertniczych, pojazdy pomocy drogowej, podnośniki do prac konserwacyjno-montażowych)
  • pojazdów samochodowych, które mają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
  • pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej dzisięciu osób razem z kierowcą
  • pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które przedzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu towarów przekracza 50% długości pojazdu.
  • pojazdów , które posiadają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków np.pickup .
  • pojazdów , mających jeden rząd siedzeń, który przedzielony jest od części przeznaczonej do przewozu towarów ścianą lub trwałą przegrodą( wielozadaniowy, van).

W celu stwierdzenia, czy pojazdy te spełniają określone w ustawie wymagania, konieczne jest przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Potwierdzeniem jest świadectwo wydane przez tę stację kontroli, które zostaje wpisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3 i pół tony i niespełniających warunków, o których mowa powyżej podatnicy mogą odliczać 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6 tys. pln. Ograniczenie to nie dotyczy jednak przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż samochodów lub oddanie ich w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu. W takich bowiem sytuacjach podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT