Akcyza

Akcyza jest niebezpośrednim podatkiem nakładanym na niedużą grupę towarów. Głównym celem akcyzy jest zniżenie spożycie niektórych artykułów szkodliwych dla zdrowia. Teraz akcyza jest nietrudną do egzekwowania i dochodową daniną (w analogiczny sposób jak podatek VAT) dla budżetu państwa i jest nałożona również na dobra infrastrukturalne, energię, paliwa i samochody osobowe. Podatek akcyowy uiszcza się jednokrotnie i wlicza w koszt wyprodukowania produktu.

Obowiązujące stawki dla pewnych produktów wynoszą:

  • benzyna bezołowiowa (też z biokomponentami ) - 1 565,00 PLN za 1000 l
  • alkohol etylowy - 4 550 złotych / 1 hl
  • olej napędowy ponad do 0,001% włącznie siarki (także z udziałem biokomponentów) - 1 048,00 złotych / 1000 litrów
  • olej napędowy (także z udziałem biokomponentów) - 1 180 PLN za 1000 litrów
  • gaz do tankowania samochodów - 695 PLN / 1000 kilogramów
  • benzyna ołowiowa (także z biokomponentami) - 1 747,00 złotych za 1000 l
  • olej napędowy powyżej 0,001% do 0,005% włącznie siarki ( również z udziałem biokomponentów) - 1 099 PLN za 1000 litrów