Ważne!
Zmiana terminu wydarzenia Data: 15-16.06.2020r. Warszawa

W warszawskim hotelu Marriott odbędzie się już VI edycja Konferencji Kadry i Płace 2020 – rewolucyjne zmiany, organizowana przez Russell Bedford Akademia. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przeglądowi aktualnych regulacji oraz planowanym zmianom przepisów kadrowo-płacowych. 

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób związanych zawodowo z kadrami, które chcą dogłębnie przenalizować najnowsze regulacje  prawne, istotne dla działów kadr i płac. Wykłady będą dotyczyły m.in. dokumentacji pracowniczej, listy płac, rozliczania czasu pracy, zmian w prawie pracy, ZFŚS, rozliczania podatku PIT, Pracowniczych Planów Kapitałowych czy też zatrudniania cudzoziemców. Konferencja będzie okazją do dyskusji z najlepszymi ekspertami na rynku, zajmującymi się kadrami w praktyce – na konferencję zaprosiliśmy Prelegentów doświadczonych wieloma latami praktyki w zawodzie oraz w branży trenerskiej. Pod koniec I dnia konferencji zapraszamy również wszystkich uczestników do teatru.

 

Wykłady poprowadzą:

 • Ewa Buchowiecka
 • dr Sebastian Koczur
 • Przemysław Ciszek
 • Paweł Ziółkowski
 • Michał Nocuń
 • Jolanta Karakow – Jaśkiewicz

Program:
Dzień I

09:30 - 10:00 - rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00 - 11:30 - Dokumentacja pracownicza - Ewa Buchowiecka

 • Czwórpodział akt osobowych.
 • Okres przechowania dokumentacji pracowniczej.
 • Obowiązki informacyjne wobec pracownika.
 • Ponowne nawiązanie stosunku pracy o okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Jakie dokumenty i kiedy wydaje pracodawca pracownikowi?
 • Zasady postępowania, jeżeli pracownik nie odbierze dokumentacji.
 • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej.

11:30 - 11:45 - przerwa kawowa
11:45 - 13:15  - Lista płac 2020 -Jolanta Karakow - Jaśkiewicz

 • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.; rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku oraz 1 stycznia 2020 dla pracowników do 26 roku życia.
 • Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
  • Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
  • Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.
 • Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, świadczenia z ZUS
  • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowyPrawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
   • okres wyczekiwania na świadczenia
   • dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
   • wysokość i okres wypłaty świadczeń
  • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
  • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
  • Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
  • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
  • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
  • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
  • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń  2020
  • Kwoty wolne od potrąceń
  • Kwoty wolne od potrąceń przy PPK
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Potrącenia bez zgody pracownika
  • Potrącenia alimentacyjne
  • Potrącenia nie alimentacyjne
  • Potrącenia z umów zlecenia
  • Potrącenia ZFŚŚ
  • Potrącenia z zasiłkówZUS
  • ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄZANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY.

13:15 - 14:00 - lunch
14:00- 15:15 - Rozliczenia czasu pracy – studium interesujących przypadków - Przemysław Ciszek

 • „Banki godzin nadliczbowych” oczekiwania biznesu, a możliwości prawne,
 • stawka godzinowa, czy miesięczna w kontekście nierównomiernego rozłożenia godzin pracy w okresie rozliczeniowym,
 • czy rekomendować system równoważnego czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym?
 • metodyka obrony przed zarzutem „płacenia za soboty” w kontekście nowych regulacji prawa pracy

15:15 - 16:30 - Najnowsze zmiany w prawie pracy - w szczególności: rewolucja w L4; zasiłek chorobowy po 90 lub 180 dniach pracy; nieprawomocny wyrok a przywrócenie do pracy - dr Sebastian Koczur
19:00 - spektakl w teatrze

Dzień II

09:30 - 10:00 - rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00 - 11:30 - Kryteria socjalne stosowane przy wypłatach z ZFŚS - Paweł Ziółkowski

 • Sytuacja życiowa
 • Sytuacja rodzinna
 • Sytuacja materialna
 • Sposoby ustalania sytuacji socjalnej
 • Dokumentowanie sytuacji socjalnej – oświadczenia, zaświadczenia a może PITy
 • Okres przechowywania dokumentacji socjalnej
 • Różnicowanie świadczeń socjalnych
 • Konsekwencje braku różnicowania

11:30 - 11:45 - przerwa kawowa
11:45 - 13:15 - Zerowy PIT w praktyce - Paweł Ziółkowski

 • Przychody objęte zwolnieniem
 • Przychody poza zwolnieniem
 • Do kiedy stosuje się zwolnienie
 • Wynagrodzenie a zasiłek
 • Wpływ regulacji na dzietność
 • Skutki złożenia wniosku przez pracownika lub zleceniobiorcę
 • Zerowy PIT a koszty uzyskania
 • Zerowy PIT a składki ZUS

13:15 - 14:00 - lunch
14:00- 15:15  - Pracownicze Plany Kapitałowe - najnowsze wytyczne i interpretacje - Ewa Buchowiecka

 • Działanie PPK w praktyce – najnowsze interpretacje i praktyka.
 • Zatrudnienie nowych pracowników a PPK.
 • Zmiana pracodawcy a oszczędzanie w PPK.
 • Rezygnacja z PPK a automatyczne zapisanie.
 • PPK a RODO.

15:15 - 16:30 - Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - Michał Nocuń

Cena zawiera
    materiały konferencyjne,
    notatnik,
    długopis i torby
    przerwy kawowe
    lunch
    certyfikat
    bilet na spektakl teatralny

Koszty uczestnictwa:
1590 zł netto + VAT dla dwóch i więcej osób z jednej firmy
1390 zł netto + VAT dla stałych Klientów Russell Bedford
1190 zł netto + VAT dla osób uczestniczących w V Kongresie Praw Pracy i V Konferencji Kadry i Płace

Rejestracja przez stronę:http://www.konferencjakadry.pl/
https://www.rbakademia.pl/szkolenia/kategorie-szkolen/konferencje-i-kongresy/36-konferencje/2900-vi-konferencja-kadry-i-place-2020-rewolucyjne-zmiany