Kalkulator wynagrodzeń - jak przeliczyć wynagrodzenie z brutto na netto?

Kalkulator umożliwia przeliczenie kwoty wynagrodzenia z brutto na netto. Pomaga obliczyć całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę. Za jego pomocą można określić wszelkie obciążenia związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzenia, wyliczyć składki ZUS oraz wyznaczyć sumę należną do wypłaty w ramach honorarium.

Jak działa kalkulator wynagrodzeń - z brutto na netto?

Korzystając z kalkulatora, oszacujesz wielkość obciążenia dotyczącego podatku dochodowego odprowadzanego w związku z zatrudnieniem pracownika, a także wyznaczysz składki ZUS za niego należne. Umożliwia także określenie kwoty do wypłaty (wynagrodzenia netto). Oprócz przeliczenia kwoty z brutto na netto i odwrotnie kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Przeczytaj cały artykuł i dowiedz się jak przeliczyć wynagrodzenie z brutto na netto.