Warunki

  1. jednoosobowa działalność gospodarcza,
  2. spółka nieposiadająca pracowników, o ile pozostali wspólnicy również dokonają zawieszenia.

Zawieszenie zgłasza się w odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności Urzędzie Gminy na formularzu CEIDG-1 (przy spółkach dodatkowo CEIDG-SC). Data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, a okres zawieszenia nie może być krótszy niż 1 miesiąc, ale też nie dłuższy niż 24 miesiące.

Konsekwencje zawieszenia działalności:

  1. zaprzestanie płacenia podatku dochodowego, zryczałtowanego podatku, a także podatku VAT,
  2. nie można dokonywać żadnej sprzedaży, podobnie jak zakupów (chyba, że są związane z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródeł dochodów),
  3. przedsiębiorca w czasie zawieszenia nie może wykonywać na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, tych samych czynności jakie wykonywał podczas prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. brak opłacania składek ZUS za okres zawieszenia.