W Ministerstwie Finansów wciąż trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców. W ramach III ustawy deregulacyjnej uwolnieniu ma zostać poddanych kolejnych kilka zawodów. Oznacza to, że wraz z wprowadzeniem nowych przepisów zostanie specjalistą w ramach niektórych profesji będzie obciążone znacznie mniejszą ilością formalności.

Jakie zawody obejmie III ustawa deregulacyjna?

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzanymi przez III ustawę deregulacyjną podatnicy będą mieli ułatwiony dostęp do aż 101 różnych zawodów. Do najważniejszych można zaliczyć m.in. zawody z zakresu:

  • kultury i dziedzictwa narodowego – np. pracownik artystyczny,
  • geologii – np. geolog,
  • górnictwa – np. mierniczy górniczy, górnik strzałowy,
  • ochrony przeciwpożarowej – np. inżynier pożarnictwa,
  • rynku towarowego i finansowego – np. makler papierów wartościowych czy giełd towarowych,
  • innych dziedzin – np. inspektor ochrony radiologicznej, rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, rusznikarz.

III ustawa deregulacyjna – dlaczego potrzebna?

Zgodnie z wyjaśnieniami ustawodawców III ustawa deregulacyjna, tak jak jej poprzedniczki, ma na celu zlikwidowanie ograniczeń dostępu do niektórych zawodów. Istniejące obecnie zasady mają bowiem negatywny wpływ na rynek, powodując negatywne konsekwencje dla konsumentów i wykonujących określone profesje.

Dodatkowo nowe przepisy mają na celu dostosowanie wymogów na określonych stanowiskach pracy do obecnego stanu gospodarczego i technicznego. Ustanawiane w przeszłości, obecnie niezbyt dobrze przystają one do rynkowej rzeczywistości w kraju.

III ustawa deregulacyjna najsilniej wpłynie na branże górniczą i geologiczną – to właśnie w tych grupach znajduje się większość zawodów, do których dostęp zostanie ułatwiony. Specjaliści wyrażają jednak pewne obawy, czy zbytnie obniżenie wymogów nie wpłynie na negatywnie na bezpieczeństwo.