Ekspansja Internetu, związana z jego rozwojem spowodowała, iż często strony internetowe traktowane są przez internautów już nie jedynie jako źródło informacji oraz wymiany poglądów, lecz też jako miejsce, gdzie można znaleźć najnowsze oprogramowania komputerowe.

Internetowy rynek usługowy przybrał trzy podstawowe kierunki rozwoju, aplikacje rozrywkowe, aplikacje biznesowe i aplikacje instytucjonalne.

Oprogramowania B2b
Dzięki internetowej dostępności, umożliwiają stałą kontrolę nad procesami firmowymi, z każdego miejsca na świecie. Przydają się one do obsługi firmy logistycznej, rachunkowości małych i mokro przedsiębiorstw, wsparcia handlowo-magazynowego, zarządzania czasem pracy i kadrami, a także w gastronomi i hotelarstwie, w administracji publicznej (BIP), w agencjach reklamowych oraz w zakładach opieki medycznej.

Usługi rozrywkowe
Umożliwiają one niemalże nieograniczony dostęp do dużej bazy filmowej (VOD) czy muzycznej (MOD), prawie z każdego miejsca na świecie. Zmniejszają też koszty związane za zakupem płyty CD albo DVD. Bardzo popularne są internetowe gry komputerowe, które przewyższają swoich płytowych braci możliwością bezpośredniego komunikowania się między użytkownikami gry.

Usługi urzędowe
Możliwość korzystania z aplikacji on-line zapoczątkowały banki, które dały swoim konsumentom pełen dostęp do panelu zarządzania indywidualnymi pieniędzmi, zgromadzonymi na koncie bankowym. Chociaż początkowo samodzielne wykonywanie przelewów przez Internet budziło mnóstwo nieufności, dziś niewiele osób obchodzi się bez tego rodzaju usług. W ślad za bankami ruszyły również urzędy państwowe, które umożliwiły petentom realizację zgłoszeń rejestracyjnych czy przesyłanie formularzy urzędowych droga elektroniczną i dziś E-urzędy cieszą się pełną akceptacją ze strony społeczeństwa.