Sporządzając plan biznesowy, należy mieć na uwadze kim jest odbiorca. Każda z organizacji, do której możemy skierować się po środki finansowe, czeka na trochę inne dane. Opłaca się więc przed przystąpieniem do pracy nad planem dowiedzieć się, czy instytucja, do której mamy zamiar adresować biznesplan, udostępnia jego opracowane formularze bądź spis reguł, co powinno być w nim zawarte. Bank Banki, udzielając kredytu, w zastępstwie otrzymują określony procent od powziętej sumy. Ciekawe są zwłaszcza informacji tyczącej się bezpieczeństwa swojej lokaty. Winniśmy więc bardzo dokładnie przygotować tę część planu biznesowego, która tyczy się informacji finansowych firmy – fluktuacji pieniężnej oraz zabezpieczenia majątkowego. Inwestor Inwestorzy, zazwyczaj zdecydowani są podjąć nieco większe ryzyko, niż instytucje kredytowe. Jednak z racji większej, niż w przypadku banków, ilości zgłoszeń, interpretacja planów biznesowych jest bardziej precyzyjna i częściej są one nieprzyjmowane. Działalnościami ochoczo wspieranymi w tej sytuacji, są przedsiębiorstwa działające w sektorach technologii i usług. Fundusze unijne Część organizacji unijnych przyznaje pożyczki, kolejne przyznają bezzwrotne dotacje. Także one zwracają uwagę na zdolności finansowe firmy, mimo to nie jest to jedyny wymóg, przyznania funduszy pieniężnych. Analizując biznesplan, organizacja bierze pod uwagę także to, czy przyznana dotacja będzie zgodna z założeniami wypełnianymi przez instytucję – może to być walka z bezrobociem, aktywizowanie osób mieszkających w małych miejscowościach, promocja agroturystyki i.in.