Biznestobiznes,w skrócie B2B, (ang. Business to Business) to określenie relacji występujących między firmami a dostawcami, dystrybutorami, pośrednikami, partnerami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług. Relacje biznesowe na tej płaszczyźnie obejmują:
 • szukanie nowych ofert
 • zarządzanie jakością
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • księgowość
 • analizę ekonomiczną
 • płatności
 • HR
 • prowadzenie dokumentacji
 • przygotowanie ofert
 • prowadzenie kalendarza spotkań
 • przygotowanie zamówień
 • potwierdzania zamówień
 • doradztwo prawno-biznesowe
 • marketing
 • realizację transakcji
[Warto|Trzeba również zauważyć, że łańcuch ten może być znacznie dłuższy. W skład relacji biznestobiznes może bowiem wejść także serwis, sprzedaż, realizacja umów, prognozowanie, zaopatrzenie, magazynowanie, produkcja, planowanie, obsługa kontraktów itp. Internetowy biznes Rozrastający się model relacji B2B zaistniał na stałe w Internecie. To tam biznesmeni poszukują potencjalnych partnerów biznesowych. Również i tam mieszczą się rozbudowane aplikacje procesowe B2B. Główne modele rynków elektronicznych, istniejących w internetowym handlu B2B to:
 • Rynki wertykalne
 • Rynki horyzontalne
Można też rozróżnić 2 podstawowe sposoby realizacji zakupów w handlu usług B2B:
 • eProcurement – to organizacja procesu zaopatrzenia w oparciu o systemowe rozwiązania, dające efektywną współpracę pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Swoim zakresem funkcjonalnym eProcurement obejmuje cały proces zaopatrzeniowy od zgłoszenia zapotrzebowania, aż po rozliczenie płatności. Można używać go w całej organizacji na każdym jej poziomach. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną.
 • Model aukcyjno-przetargowy – jest to model służący do jednorazowego zakupu towarów lub negocjowania warunków kontraktów, obejmujących zakupy powtarzalne. W tym modelu, transakcje kupna/sprzedaży przebiegają na zasadzie aukcji, tj. wyboru najlepszej oferty spośród przedstawionych przez oferentów. Aukcja odbywa się w ściśle określonym przedziale czasu, a oferty mogą być na bieżąco modyfikowane przez oferentów w celu ich uatrakcyjnienia.