Rozwój nowoczesnych technologii umożliwił pożyczkodawcom przeniesienie oddziałów stacjonarnych do internetu. Z każdym rokiem przybywa konsumentów, którzy zaciągają pożyczki internetowe. Jednak przed skorzystaniem z takiego rozwiązania warto dowiedzieć się, na czym ono polega i co różni je od tradycyjnych kredytów w banku.

Czym są pożyczki internetowe?

Pożyczki internetowe to produkt udostępniany przez pozabankowe instytucje finansowe, których z roku na rok pojawia się coraz więcej. Zmieniają się zarówno oferty, jak i również regulacje prawne dotyczące tych produktów. Pożyczkodawcy zachęcają do skorzystania z oferty gwarancją ograniczenia formalności do minimum, szybką decyzją kredytową oraz przelewem środków na konto nawet tego samego dnia. Wśród dostępnych produktów możemy wyróżnić przede wszystkim: chwilówki oraz pożyczki ratalne. Pierwszy z nich charakteryzuje się krótkim terminem spłaty, który tradycyjnie wynosi 30 dni.Oznacza to, że po upływie miesiąca jesteśmy zobowiązani do oddania pożyczonych pieniędzy w formie jednorazowej wpłaty na konto pożyczkodawcy. Z kolei kwota, o jaką możemy wnioskować, nie przekracza zazwyczaj kilku tysięcy złotych.W tym przypadku firmy pożyczkowe oferują swoim klientom możliwość skorzystania z promocji pierwszej chwilówki za darmo.W takiej sytuacji RRSO 0% zapewnia brak kosztów związanych z prowadzeniem zobowiązania oraz odsetkami. Jednak należy pamiętać o terminowej spłacie.Jeżeli spóźnimy się ze zwrotem pieniędzy, wówczas zostaną naliczone standardowe opłaty wraz z kosztami związanymi z opóźnieniem.

Natomiast pożyczki ratalne przypominają kredyty w banku. Zobowiązanie spłacamy według harmonogramu rat ustalonego podczas wnioskowania. Jednak okres kredytowania jest krótszy niż ten oferowany przez banki i wynosi zazwyczaj nie więcej niż 60 miesięcy. Z kolei kwota, o jaką możemy się starać, wynosi maksymalnie 60 000 zł. Wiele zależy od decyzji firmy pożyczkowej. Dlatego też maksymalne parametry pożyczki będą się różnić.

Koszty pożyczki przez internet

Pożyczki internetowe budzą wiele wątpliwości dotyczące ich kosztów. Dlatego też wraz z upływem czasu pojawiły się regulacje prawne, które wyznaczają ich maksymalną wysokość. Aktualnie obowiązuje ustawa antylichwiarska, czyli ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1357). Według niej maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą przekraczać 25% całkowitej kwoty kredytu (część stała) oraz 30% tej kwoty w stosunku rocznym (część zmienna). Natomiast w przypadku pożyczek, których okres kredytowania przekracza rok, limit wynosi 100% wartości zobowiązania. Z kolei wysokość odsetek reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Maksymalne odsetki kapitałowe nie mogą być wyższe w stosunku rocznym od dwukrotności odsetek ustawowych, czyli wysokości stopy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktów procentowych. Z kolei najwyższa wysokość odsetek za zwłokę jest równa dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, czyli dwukrotności stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Jednak w 2020 roku ma wejść w życie nowe rozporządzenie, które zmniejszy maksymalne limity kosztów pozaodsetkowych. Projekty przyjęty 18 czerwca 2019 roku zakłada, że próg będzie wynosił 45% kwoty pożyczki: koszty niezależne od okresu kredytowania to maksymalnie 20%, a koszty uzależnione od okresu kredytowania 25%. Następnie doszło do reasumpcji tej decyzji, która miała na celu zwiększyć ochronę konsumentów, zmniejszając maksymalne pozaodsetkowe koszty pożyczki do 20%. 

Co różni pożyczki internetowe od kredytów?

Warto również zwrócić uwagę na różnice między pożyczkami online a kredytami w banku. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na regulacje prawne. Umowa pożyczki podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. W przypadku kredytu mamy do czynienia ze specjalną ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939). Każda instytucja ma obowiązek ocenić zdolność kredytową klienta i sprawdzić jego historię kredytową. Jednak szczegółowe warunki udzielania kredytu są bardziej rygorystyczne. Natomiast niektóre firmy pożyczkowe udzielają wsparcia finansowego również osobom, które posiadają negatywne wpisy o niewielkim zadłużeniu. Ważną kwestią są również różnice w kwotach, jakie można pożyczyć. Banki oferują kredyty sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych. Z kolei firmy pożyczkowe proponują do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od oferowanego produktu.