Efektywne zarządzanie bieżącymi środkami firmy nie należy do najprostszych czynności. Trzeba na bieżąco analizować zmiany zachodzące na rynku, obserwować konkurencję, a nawet – jeśli wiemy, że jest to dobry moment – decydować się na ryzykowne inwestycje, które mogą szybciej poszerzyć kapitał firmy. To właśnie wspomniana już efektywność ma kluczowe znaczenie dla poprawy wszystkich obszarów działalności firmy. Dobrym sposobem jest m.in. efektywne zarządzanie bieżącymi środkami przedsiębiorstwa.

Rynek kapitałowy w Polsce już od ponad 20 lat przechodzi dynamiczny rozkwit, który dał podstawy stworzeniu dogodnych warunków dla wielu innowacyjnych produktów finansowych. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej temu okresowi to zauważymy, że w kwestii zarządzania płynnością w krótkim terminie niewiele się zmieniło. Biorąc pod uwagę taką grupę, jak główni księgowi, dyrektorzy finansowi czy członkowie zarządów dużych spółek, większość z nich wciąż wybiera rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, klasyczne lokaty bankowe, gdzie lokowany jest kapitał w średnim i długim terminie, a także depozyty jednodniowe – określane również jako overnighty (O/N).

W zakresie zarządzania bieżącymi środkami obserwuje się w ostatnim czasie wyraźne zmiany. Zarządy spółek i instytucji coraz mocniej zwracają uwagę na efektywność, która wiąże się ze zwiększeniem dochodowości pieniądza. Ze względu na niskie stopy procentowe, lokowanie środków wyłącznie na lokacie overnight nie jest już wystarczającym procesem. Z tego też względu na popularności zyskały obligacje skarbowe oraz fundusze pieniężne.

Fundusze inwestycyjne a fundusze pieniężne

W świadomości biznesowej przyjęło się, że fundusze inwestycyjne utożsamiane są z dużym ryzykiem związanym z giełdą, a co za tym idzie – z długoterminowym zamrożeniem kapitału. Jest to prawdą w przypadku funduszy akcyjnych, jednak istnieją rozwiązania, które nie wymagają podejmowania ryzyka – mowa tu o funduszach pieniężnych (gotówkowych). Ich zaletą jest to, że oferują rentowność równą lub wyższą od rocznego oprocentowania depozytu przy płynności zbliżonej do depozytów overnight, a także pozwalają w łatwy sposób na wypłacanie dostępnych środków. Zadeklarowana przez przedsiębiorcę kwota może być przelana na konto firmowe nawet tego samego dnia.

Niewątpliwym atutem funduszy inwestycyjnych jest również oszczędność czasu. Nie trzeba tracić go na negocjowanie z bankiem maksymalnie najlepszego dla nas oprocentowania. Bez względu na wpłaconą kwotę oraz czas jej ulokowania, wszyscy uczestnicy mają pewność otrzymania maksymalnego, wypracowanego przez zarządzającego, oprocentowania.

Jak działa fundusz inwestycyjny?

Tuż po podpisaniu umowy, przedsiębiorstwo może w dogodnym dla siebie momencie wpłacać pieniądze. Wypłata może być dokonana z minimalnym opóźnieniem, jednak możemy wybrać zgromadzoną część środków lub ich całość, łącznie z wypracowanym zyskiem w trakcie inwestycji – a więc bez utraty odsetek. Argument ten jest kluczowy, jeśli porównamy zgromadzone zyski z lokatą overnight. W jej przypadku zysk wynosi pomiędzy 1 a 2 procent w skali roku, natomiast fundusz gotówkowy pozwala obecnie zarobić firmie dwukrotnie więcej.

Fundusze inwestycyjne cechują się elastycznością, łatwością w zarządzaniu i przede wszystkim dochodowością. Warto potraktować je jako dodatkowy sposób na zwiększanie efektywności w zarządzaniu bieżącymi środkami firmy. Bez wątpienia stanowią one bowiem źródło zwiększenia efektywności kapitału, dywersyfikują ryzyko kredytowe, a także umożliwiają sprawną realizację polityki finansowej przedsiębiorstwa.