Wejście w spółkę jest dobrym pomysłem na założenie firmy - wiadomo, że co dwie głowy, to nie jedna. Ponadto połączenie wielu kapitałów daje lepsze warunki startowe. W polskim prawie istnieje kilka typów spółek osobowych, których znajomość nie jest powszechna. Warto przyjrzeć się im, by wybrać najlepszą możliwość.

Według przepisów prawa spółka osobowa może zostać założona przez przynajmniej dwie osoby. Co ciekawe, taka forma działalności nie ma osobowości prawnej - podlega prawu cywilnemu lub handlowemu, a jej współposiadacze odpowiadają za jej zobowiązania własnym majątkiem. Spółki osobowe można finansować kredytami, pożyczkami, a także dotacjami od różnych instytucji.

Wyróżniamy pięć odmian spółek osobowych:

  • Spółka cywilna - podlega Kodeksowi cywilnemu, tworzona na bazie umowy. Spółka cywilna nie posiada własnego majątku, dlatego wszelkiego typu należności lub zobowiązania należą do współwłaścicieli. Osoby zawiązujące taką spółkę decydują się na ustanowienie majątku wspólnego, z którego finansują jej działanie.
  • Spółka partnerska - rozwiązanie dla dwóch lub więcej osób, które wykonują wolny zawód. Działalność jest w takim przypadku utrzymywana z majątków partnerów.
  • Spółka jawna - wspólnicy (osoby fizyczne) wnoszą swoje wkłady, tworząc tym samym majątek spółki i odpowiadając z własnej kieszeni za jej zobowiązania.
  • Spółka komandytowa - konstrukcja tworzona przez komandytariuszy i komplementariuszy. Ci pierwsi są biernymi wspólnikami, odpowiadającymi za jej zobowiązania do wniesionego wkładu komandytowego, komplementariusze z kolei (musi to być przynajmniej jedna osoba) kierują funkcjonowaniem spółki i są odpowiedzialni całym swoim majątkiem osobistym.
  • Spółka komandytowo-akcyjna - forma mieszana. Aby taka powstała, co najmniej jeden wspólnik musi być komplementariuszem, a jeden akcjonariuszem. Kapitał takiej spółki ma wynosić minimum 50 tysięcy złotych, a w jej nazwie powinien znaleźć się skrót S.K.A. lub jego rozwinięcie - spółka komandytowo-akcyjna. Przy zakładaniu takiej działalności konieczny jest zatwierdzony notarialnie statut, podpisany przez przynajmniej wszystkich komplementariuszy.