Do końca października 2013 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gwarancji na kwotę 5,15 mld zł. Przez wgląd na duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców kredytami objętymi programem, postanowiono rozszerzyć ich zasięg również na kredyty inwestycyjne i rozwojowe.

Dlaczego tak duże zainteresowanie?

Gwarancja de minimis to projekt rządowy, mający wesprzeć firmy z sektora MSP. Dzięki pomocy BGK (banku-gwaranta) o kredyt mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie spełniają wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania pieniędzy z banku. Chodzi przede wszystkim o młode firmy, które nie wykazują wystarczającej historii kredytowej oraz przedsiębiorstwa, które nie posiadają koniecznych zabezpieczeń.

Na czym polega wyjątkowość tego rozwiązania? BGK udziela przed bankiem kredytującym gwarancji za przedsiębiorcę - w sytuacji, gdy okaże się, że kredytobiorca jest niewypłacalny, gwarant ureguluje jego należności względem instytucji finansowej. Jednak nie oznacza to, że właściciel firmy będzie zwolniony ze spłaty rat - BGK zachowuje bowiem pełne prawo do dochodzenia roszczeń od przedsiębiorcy w sytuacji, gdy do wypłaty gwarancji rzeczywiście by doszło.

Wyjątkowość omawianego programu polega również na tym, iż stanowi on połączenie dwóch produktów - gwarancji oraz pomocy de minimis. W związku z tym jest to zabezpieczenie udzielane przez państwo w ramach specjalnego rodzaju wsparcia.

Jak zostało już wspomniane, dla wielu firm zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis to jedyna szansa na otrzymanie kredytu. I pewnie właśnie dlatego od początku trwania projektu (tj. od marca 2013 roku) skorzystało z niego 26 tys. firm.

Kredyty z gwarancją de minimis w nowej odsłonie

Przez wzgląd na duże zainteresowanie programem, 13 listopada 2013 roku BGK podpisał z 22 bankami komercyjnymi umowy rozszerzające gwarancje de minimis. Do niedawna program dotyczył jedynie kredytów obrotowych, związanych z finansowaniem bieżącej działalności. W drugim etapie programu (od 19 listopada 2013 roku) gwarancje de minimis obejmują także kredyty inwestycyjne oraz rozwojowe. Oznacza to, iż pozyskane w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na zakup samochodów, maszyn, budowę, rozbudowę czy modernizację budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Dzięki rozszerzeniu zakresu gwarancje staną się z pewnością ułatwieniem w dostępie do finansowania szeroko rozumianych celów inwestycyjnych, jak również - jako instrument niewiążący się z faktycznym przekazaniem środków finansowych - będą elementem wpisującym się w charakter wsparcia, jaki planowany jest w nowej perspektywie finansowej.

Jakie warunki dla nowych gwarancji?

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt inwestycyjny:

  • jest udzielana na okres maksymalnie 99 miesięcy,
  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu inwestycyjnego,
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem inwestycyjnym,
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym,
  • udzielana jest od 19 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku.