Rozwój nowoczesnych technologii następuje bardzo szybko. Jednak w naszym kraju wciąż są jeszcze takie regiony, w których nie ma dostępu do internetu. W innych obszarach Polski infrastruktura teleinformatyczna jest na tyle słabo rozwinięta, że nie może być mowy o zainstalowaniu stałego łącza internetowego bądź stworzenia pokrycia terenu siecią internetu działającego w oparciu o technologię LTE. Realizacja Programu Cyfrowa Polska, który jest programem krajowym, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, ma przyczynić się m.in. do upowszechnienia stałego dostępu do internetu na terenie całego kraju dzięki stworzeniu nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej. Kto i w jakim stopniu może skorzystać z programu Cyfrowa Polska?

Kto może wnioskować o dotację z programu Cyfrowa Polska?

Beneficjentami dotacji udzielanych w związku z realizacją programu Cyfrowa Polska są przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność telekomunikacyjną lub pokrewną,

 • państwowe i samorządowe jednostki administracyjne,

 • organizacje pozarządowe.

 • instytucje naukowe,

 • państwowe instytucje kultury.

Kto skorzysta z projektów realizowanych w programie Cyfrowa Polska?

Przedsięwzięcia, jakie mogą zostać wykonane w ramach Programu Cyfrowa Polska, będą miały na celu stworzenie infrastruktury niezbędnej do korzystania z szerokopasmowego łącza internetowego. Na tych projektach skorzystają głównie mieszkańcy tych regionów Polski, gdzie do tej pory był problem z dostępem do sieci.

Po drugie, w ramach Programu Cyfrowa Polska będą także realizowane przedsięwzięcia, których celem będzie zwiększenie liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem internetu. Wdrożenie tych projektów przyczyni się do poprawy jakości życia całego społeczeństwa. Możliwe będzie na przykład załatwianie coraz większej liczby spraw za pomocą internetu, bez konieczności składania wizyty w urzędzie miasta czy urzędzie gminy.  

Po trzecie, celem Programu Cyfrowa Polska jest rozwój wiedzy oraz umiejętności posługiwania się internetem. Wbrew pozorom jeszcze wiele osób wciąż boryka się z brakiem podstawowej znajomości obsługi komputera oraz poruszania się w sieci. Organizacje pozarządowe w ramach projektu będą przeprowadzały szkolenia oraz dbały o wzrost kompetencji wszystkich zainteresowanych, a szczególnie tych, które zmagają się z wykluczeniem cyfrowym.  

Harmonogram doboru wniosków dla Programu Cyfrowa Polska

W tym roku przewidzianych do realizacji jest jeszcze kilka projektów. Terminy naboru wniosków nie są sprecyzowane, więc konieczne jest śledzenie państwowej strony internetowej, gdzie na bieżąco będą ogłaszane terminy, w jakich powinniśmy składać dokumenty o dofinansowanie konkretnych projektów. Harmonogram zgłaszania wniosków o dotacje z Programu Cyfrowa Polska przedstawiają się następująco:

 

Przybliżony termin naborów

Projekty

wrzesień

 • platforma udostępniająca dane z IPS

 • platforma udostępniająca zasoby wiedzy naukowej

 • platforma udostępniająca zasoby kulturowe

październik

 • szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych

 • budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu

grudzień

 • projekty związane z rozwojem e-usług publicznych

 • e-uslugi dla administracji

 

Obowiązki wykonawców projektów Polska Cyfrowa

Zanim dotacja z Programu Polska Cyfrowa zostanie przyznana, osoba, która się o nią ubiega, będzie musiała spełnić szereg obowiązków formalnych i proceduralnych. Starając się o dofinansowanie należy spełnić wszystkie wymagania. Przede wszystkim konieczne będzie podpisanie umowy o dofinansowanie i dołączenie do niej stosownych dokumentów w postaci załączników i aneksów. W trakcie realizacji przedsiewziecia cały czas należy kontrolować wydatki i sprawdzać, czy można je zaliczyć do kosztów, które zostaną rozliczone z dotacji. Nie wszystkie wydatki będą bowiem dofinansowane.

 

Ważne!

Aby poniesione wydatki zostały pokryte przez otrzymane dofinansowanie na realizację projektu, konieczne należy sprawdzić, czy wydatek:

 • jest zgodny z założeniami operacyjnymi projektu,

 • jest konieczny,

 • jest poniesiony celowo.

 

Projekt może być także kontrolowany na każdym etapie realizacji. Wykonawca powinien systematyczne dokumentować realizowane przedsięwzięcie, tworzyć raporty oraz rozliczyć wykonany projekt.

Formalności a korzyści w Programie Cyfrowa Polska

Otrzymanie dotacji na realizację projektów, związanych z rozwojem usług teleinformatycznych, jest uzależnione od spełnienia szeregu wymogów formalnych. Jednak warto poświęcić trochę czasu na papierkową robotę, aby móc otrzymać dofinansowanie na rozwój systemu teleinformatycznego w Polsce.