Ewidencję przychodów wykonuje się indywidualnie na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów obejmuje się zakresem wyłącznie przychody prowadzonej działalności. Należy również gromadzić i archiwizować dowody kupienia towarów, na wypadek kontroli urzędu skarbowego. Oprócz tego, wszystkie zapisy w ewidencji muszą być stosunkowo uwierzytelnione. Potwierdza się je na podstawie faktur, rachunków i innych druków, potwierdzających ich uzyskanie. W sytuacji samodzielnego wykonywania ewidencji przychodów, należy ją archiwizować w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu określonym jako siedziba podmiotu gospodarczego. Kodeks pozwala na ewidencjonowanie sprzedaży zarówno odręcznie, jak i przy pomocy specjalnych programów komputerowych. Trzeba nie zapominać, że nie każda sprzedaż powinna być poświadczona fakturą. Nie ma takiego obowiązku wypisywania rachunku czy faktury osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jeżeli o to nie poprosi. Przychód do ewidencji wprowadza się w tej sytuacji na podstawie wypisanego na koniec dnia dowodu wewnętrznego. Niestosowanie się do obecnych ustaw podatkowych grozi poważnymi sankcjami prawnymi.