Według danych Factor Chain International, międzynarodowej fundacji zrzeszającej faktorów, w ciągu ostatniego roku światowy faktoring wzrósł o 7 procent. Coraz częściej granice między faktoringiem krajowym a eksportowym zacierają się. Według ekspertów faktoring może stać się remedium na opóźnione faktury. Faktoring w  transakcjach zagranicznych pomoże zminimalizować ryzyko związane z wchodzeniem przedsiębiorstwa na nowe rynki.

Faktoring - definicja

W prostych słowach faktoring to rodzaj pośrednictwa handlowego. Polega na tym, że zewnętrzna firma - faktor ściąga dla swojego klienta należności od jego kontrahentów. Największe przedsiębiorstwa faktoringowe w Polsce zrzeszają się w Polskim Związku Faktorów. Co ważne, faktoring daje przedsiębiorcy szansę na uzyskanie realnej gotówki. Nawiązując do transakcji zagranicznych, firma, która korzysta z faktoringu (faktorant) natychmiast dostaje środki, dzięki czemu może przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie.

Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora.”

źródło: Polski Związek Faktorów


Zgodnie z definicją Ottawską z 1988 roku, przytoczoną przez PZF, firma faktoringowa musi wykonywać przynajmniej dwie z podanych czynności:

  • finansuje bezsporne i niewymagalne należności,

  • prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników,

  • egzekwuje należności,

  • przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy.

W Polsce usługi faktoringowe świadczą firmy faktoringowe oraz banki komercyjne.

Wierzytelności w transakcjach zagranicznych

Wejście na rynek zagraniczny wiąże się z dużym ryzykiem. Nawiązanie biznesowych kontaktów międzynarodowych wymaga poznania tamtejszego rynku, przepisów, a także kultury. Zarządzanie transakcjami międzynarodowymi może być trudne. Tym bardziej, gdy w grę wchodzą odroczone faktury oraz konieczność zachowania płynności finansowej. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca dysponuje kapitałem obrotowym. Faktor bierze na siebie pełne ryzyko niewypłacalności kontrahenta zagranicznego oraz zarządza wierzytelnościami znajdującymi się w obrocie międzynarodowym. Dzięki temu działalność faktoranta może być finansowana elastycznie.

Faktoring w transakcjach zagranicznych pozwala uniknąć ryzyka związanego ze zmianą kursu walut w trakcie rozliczania transakcji. Faktor wypłaca środki zgodnie z obowiązującym w tym dniu kursem. Ponadto przedsiębiorca nie musi znać dokładnie systemu prawno- finansowego obowiązującego w danym kraju, bo całe ryzyko bierze na siebie firma faktoringowa. Korzystanie z faktoringu warto rozważyć, gdy zamierzamy prowadzić działalność w kraju o niestabilnej sytuacji politycznej.

Zaciekawił cię ten artykuł? Dowiedz się więcej o różnych wersjach faktoringu.