Brak płynności finansowej w firmie sprawia, że wiele działalności gospodarczych upada. Pojawiają się opóźnienia w opłaceniu podatków, pracowników, czy pokryciu bieżących wydatków firmy. Niepłacący na czas klienci to ogromny kłopot, dla przedsiębiorców, który chcą rozwijać swoją działalność. Jak odzyskać płynność finansową i nie brać kredytu w takiej sytuacji? Dowiedz się, czym jest i na czym polega usługa faktoringu.

Czym jest usługa faktoringu?

Nie bez powodu pojawiła się usługa faktoringu, która ma być pomocą w codzienności osoby prowadzącej działalność. Na czym polega? Firma świadcząca usługi faktoringu kupuje fakturę, a potem zajmuje się finansowaniem oraz zarządzaniem. Przedsiębiorca w zamian za to otrzymuje zapłatę - na początku jest to zaliczka, a po uregulowaniu przez dłużnika należności odzyskuje pozostałą część kwoty.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca poprawi płynność finansową firmy. Co więcej, pieniądze z faktury uzyskuje się znacznie szybciej, niż by zapłacił ją kontrahent, co jest szczególnie istotne przy fakturach z długim terminem płatności - 60,90, a nawet 180 dni.

Faktoring krok po kroku 

Jak wygląda usługa faktoringu w praktyce? Firma faktoringowa odkupuje faktury od klienta, a potem przelewa na jego konto część odkupionych należności. Warto mieć na uwadze, że prócz samego finansowania faktoring obejmuje też odzyskiwanie należności. Za tę usługę pobierane jest wynagrodzenie w formie prowizji, czyli określony procent od wartości faktury.

Dla kogo jest faktoring?

Faktoring jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którym zależy na utrzymaniu płynności finansowej. Sprawdza się także u przedsiębiorców mających stałe grono klientów, czy takich, którzy stosują odroczone terminy płatności. Faktoring umożliwia finansowanie działalności inne niż kredyt obrotowy i zabezpiecza przed niewypłacalnymi klientami.

Ile to kosztuje? 

Opłaty za faktoring ponosi faktorant, czyli firma korzystająca z tej usługi. Koszty faktoringu mogą być różne, jednak mamy w nich do czynienia z opłatą administracyjną za rozpatrzenie wniosku, czy administrowanie umowy. Istotna jest także prowizja, która wynosi od 0,2% do 4%. Firmy faktoringowe naliczają także odsetki od wypłaconej zaliczki, opłaty od przypomnień kontrahentów do terminowej zapłaty, czy w małej ilości przypadków — opłaty od niewykorzystania zadeklarowanego obrotu.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring jest podzielony na kilka rodzajów, które uzależnione są od konsekwencji, jakie powstają z powodu braku płatności ze strony nabywcy.Faktoring niepełny — to faktoring, w którym faktor nie ma odpowiedzialności za brak płatności. Firma faktoringowa przelewa pieniądze na konto przedsiębiorcy, jednak gdy kontrahent nie opłaci faktury, to przedsiębiorca musi zwrócić środki firmie faktoringowej.Faktoring pełny — w tym przypadku firma faktoringowa bierze odpowiedzialność za brak płatności. Nawet przy braku płatności przedsiębiorca nie musi zwracać środków firmie faktoringowej.Faktoring mieszany - czyli faktoring łączący dwa powyższe przypadki, w których wszystkie aspekty określa umowa.

Usługa faktoringu to rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed straceniem płynności finansowej w firmie. Współpraca z firmą faktoringową może zapewnić finansowanie działalności inne niż kredyt, a także odzyskanie należności za fakturę.