Faktura VAT jest dokumentem handlowym, który sprzedawca sporządza zakupującemu nie później niż do 7 dnia, do rozpoczęcia stworzenia usługi lub też oddania asortymentu. Wystawianie faktury VAT obowiązuje płatników od 2004 roku. Wedle niego odpowiednio sporządzona faktura, opisująca konkretną czynność gospodarczą, posiadać winna następujące dane:

- dane identyfikujące dostawcę,
- numer z zastosowaniem kolejności,
- napis 'Faktura VAT',
- wartość sprzedania produktów lub usług wraz z wysokością podatku,
- dokładne okresy dokonania transakcji i stworzenia dokumentu,
- kwotę podatku od zestawienia kwoty odsprzedaży netto towarów lub usług,
- sprecyzowanie zagadnienia transakcji,
- wartość produktów lub realizowanych usług bez kwoty akcyzy (netto),
- identyfikację NIP obu zainteresowanych,
- jednostki miar i wolumenu sprzedanych produktów albo rodzaj zrealizowanej usługi,
- kwotę akcyzy,
- kwotę jednostkową asortymentu lub usługi bez kwoty akcyzy (netto)
- zestawioną wartość całościowej operacji.

Wystawiając fakturę, mieć na uwadze należy zróżnicowanych stawkach opodatkowania ale też o towarach oraz usługach zwolnionych z opodatkowania lub nie zależnym od akcyzy.

Aby posiadać zapewnienie, iż wystawiona przez nas fakturka, spełnia wszystkie wymogi formalne, do jej stworzenia można użyć serwis rachunkowości w Internecie. Rachunkowość on-line staje się metodą na to, aby używać zawsze obowiązujących wzorów dokumentów. Internet w dzisiejszych czasach pozyskuje szerokie przeznaczenie, w tym także w rachunkowości i finansach. Ciągły rozrost narzędzi teleinformatycznych rozpościera przed przedsiębiorcą szereg możliwości. Jest to przede wszystkim nieskrępowany wgląd do informacji, sposobność ich generowania a później przetwarzania. Doskonałym narzędziem, łączącym szereg najważniejszych funkcji, niezbędnych do kierowania firmą staje się narzędzie CRM. Zsumowanie tej funkcjonalności ze sposobnością fakturowania jest powszechnie znane. Obecną tendencją, potrzebną zwłaszcza w firmach, w których zatrudnionych jest wielu mobilnych pracowników, staje się przetransportowanie całości usług do sieci www. W ten sposób pracownik posiadający wgląd do internetu w każdym momencie, pomijając to gdzie się znajduje ma sposobność skontrolowania właściwych informacji, przygotowania zamówienia, czy wystawienia faktury klientowi. Faktura generowana na serwerze ma także ten atut, iż nie potrzeba jej drukować w biurze, można ją stworzyć, przesłać e-mailem i wydrukować w biurze kontrahenta.

Serwisy udostępniające takiego typu udogodnienia, zrobione były głównie dla mikro i niewielkich przedsiębiorstw. Dzięki propagowanym metodom informatycznym oraz rozprowadzaniu ich na szeroką skalę, autorzy systemu mają możliwość dawać użytkownikom szczególnie interesujące możliwości kosztowe.