Fakturą nazywamy każdy dokument handlowy, spełniający określone wymogi, który dokumentuje umowę kupna-sprzedaży pomiędzy zainteresowanymi stronami. Wymogami tymi są: Określenie przedmiotu umowy kupna-sprzedaży – na rachunku podana jest nazwa przedmiotu umowy kupna-sprzedaży, jego ilość, cena i wartość, Rozpoznanie stron umowy kupna-sprzedaży – przeważnie na rachunku przedstawiana jest konkretna nazwa subiektów, którzy biorą udział w transakcji, wraz z adresem ich siedziby lub oddziału, Informacje identyfikujące dokument – wyjątkowość faktury potwierdzona jest przede wszystkim 3 jej składowymi: informacjami o wystawiającym rachunek, dacie oraz numerze, jaki jej przysługuje. Każda faktura, którą wystawia sprzedający ma wyjątkowy, jedyny tylko dla niej numer. Numeracja powinno zachodzić chronologicznie, Suma umowy kupna-sprzedaży – w polskim prawodawstwie podatkowym istnieje obowiązek zapisywania kwoty umowy kupna-sprzedaży zarówno cyframi, jak i słownie, Informacje do rozliczenia podatków – te dane niezbędne są do sprecyzowania faktury VAT, na której, w myśl prawodawstwa polskiego, musi znajdować się informacja o wysokości podatku VAT za określony przedmiot umowy kupna-sprzedaży, Informacje dotyczące terminu i formy zapłaty – przyjęło się, iż termin zapłaty charakteryzuje się w dniach od dokonania transakcji (może to być na przykład 14 dni). W Polsce powszechnym jest, że opłaty robi się przelewem bądź gotówką. W niektórych krajach honorowane są również czeki, Warunki dowozu. Coraz częściej normalny podpis na rachunkach zastępuje specjalny, elektroniczny podpis. Rachunek VAT jest więc szczególnym rodzajem faktury, którą wystawiać powinni czynni płatnicy podatku VAT w drodze transakcji, która podlegała opodatkowaniu VAT. Fakturą są także: Dokumenty za usługi bankowe czy ubezpieczeniowe, Bilety jednorazowe na przewóz osób: koleją, samochodami, statkami pełnomorskimi, żeglugą śródlądową i przybrzeżną, promem czy transportem lotniczym, Świadczenia radiokomunikacji przywoławczej, Poświadczenie zapłaty za przejazd odpłatną autostradą, Rachunki wystawiane przez nieVATowców. Wszystkie faktury winny być przechowywane przez 5 lat oraz udostępniane w przypadku inspekcji stosownego organu podatkowego. Zobacz też:
dokumenty magazynowe leasing finansowy a operacyjny ewidencja pojazdów