Rachunek VAT jest papierem handlowym, jaki sprzedający przedstawia kupującemu najpóźniej 7 dnia, do rozpoczęcia stworzenia usługi lub też wydania towaru. Wystawianie rachunku VAT obowiązuje podatników od 2004 r.. Według niego prawidłowo sporządzona faktura, opisująca konkretną czynność gospodarczą, posiadać powinna następujące dane: - konkretne okresy zrobienia transakcji oraz wystawienia dokumentu, - sprecyzowanie zagadnienia transakcji, - wartość sprzedaży produktów albo usług wraz z wartością podatku, - cenę produktów albo wykonanych usług bez stawki podatku (netto), - napis 'Faktura VAT', - kwotę jednostkową towaru albo usługi bez stawki podatku (netto), - jednostki pomiarowe oraz ilości sprzedanych produktów lub też charakter zrealizowanej usługi, - stawkę podatku od zestawienia kwoty odsprzedaży netto asortymentu lub usług, - numerację z zachowaniem kolejności, - kwotę podatku, - numery NIP dwóch stron, - dane charakteryzujące importera - zestawioną wartość całej transakcji. Sporządzając rachunek, mieć na uwadze należy zróżnicowanych stawkach akcyzy i o asortymencie oraz usługach wolnych od akcyzy lub nie zależnym od podatków. Chcąc posiadać zapewnienie, iż sporządzona przez nas fakturka, wypełnia większość wymogów formalnych, do jej sporządzenia należy użyć serwis rachunkowości internetowej. Rachunkowość webowa jest sposobem na to, by używać zawsze obowiązujących wzorów dokumentów. Sieć WWW we współczesnych czasach znajduje obszerne zastosowanie, w tym także w rachunkowości i finansach. Nieustanny postęp aplikacji teleinformatycznych rozpościera przed biznesmenem ciąg możliwości. Między innymi szeroki wgląd do informacji, możliwość ich tworzenia a w dalszym ciągu przetwarzania. Genialnym narzędziem, łączącym ciąg niezbędnych opcji, istotnych do zarządzania firmą jest narzędzie CRM. Złączenie tej ergonomiczności z możliwością tworzenia faktur jest powszechnie znane. Aktualną tendencją, przydatną zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których pracuje wielu niestacjonarnych pracowników, jest przeniesienie wszystkich usług do internetu. Dzięki takiej możliwości zatrudniony posiadający wgląd do internetu w każdym momencie, pomijając miejsce gdzie się znalazł ma możliwość zweryfikowania niezbędnych danych, sporządzenia dyspozycji, czy przygotowania faktury kontrahentowi. Rachunek generowany na serwerze ma także tę zaletę, iż nie potrzeba jej drukować w firmie, można ją stworzyć, przesłać pocztą elektroniczną i wydrukować w firmie kontrahenta. Firmy umożliwiające tego typu udogodnienia, zrobione są głównie dla mikro i małych firm. Dzięki rozpowszechnionym sposobom informatycznym oraz rozpowszechnianiu ich na masową skalę, projektanci systemu mogą proponować użytkownikom bardzo interesujące możliwości kosztowe.