W życiu wszystkich podatników nadchodzi taka chwila, kiedy trzeba złożyć sprawozdanie. Tyczy się to także wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw. Z czego musi składać się sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe instytucji przygotowuje się na datę zamknięcia ksiąg rachunkowych. Powinno obejmować informacje o sytuacji majątkowej oraz sytuacji finansowej. Sprawozdanie finansowe składa się z: 1. Introdukcji do raportu 2. Zestawienia 3. Rozliczenia Zysku oraz Strat 4. Informacji dodatkowej 5. Rezolucji Zeznanie finansowe powinno zawierać również uzupełniające dane i sprostowania, komentarz dotyczący podsumowania zmian w majątku własnym firmy oraz proponowany podział zysku lub pokrycie straty. Nie powinno zabraknąć również fundamentalnych danych tyczących się zatrudnienia pracowników na koniec trybu raportowego a również zmian w sytuacji Wartości niematerialnych i jurystycznych oraz Środków trwałych. Nie zapominajmy również o pozostałych kluczowych danych, jakie dadzą możliwość zrozumienia sprawozdania finansowego. Zeznanie uwierzytelnia osoba, której oddano prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownik firmy a jeśli Spółką zarządza organ składający się z więcej niż jednej osoby, uwierzytelniają go wszyscy członkowie zarządu. Powinność raportowa Spółek Wszystkie spółki posiadają powinność przedstawienia zeznania podatkowego CIT-8 do trzeciego miesiąca od końca roku podatkowego. Sporządzenie sprawozdania oraz sygnowanie go powinno wydarzyć się do trzeciego miesiąca od końca roku obrotowego. Zeznanie powinno być przygotowane do przejrzenia dla właścicieli najpóźniej 15 dni przed zebraniem. Zatwierdzenie sprawozdania musi nastąpić do 6-miesięcy od dnia bilansowego. Później należy przedłożyć je w sądzie rejestrowym ( KRS ) w ciągu 15-tu dni. Wtedy też ukazać się musi komunikat w Monitorze Polskim. Po zaakceptowaniu, w trakcie dziesięciu dni należy przedłożyć sprawozdanie w US.