Rozliczenie podatku w systemie marża mogą wykorzystywać płatnicy świadczący usługi w zakresie turystyki oraz dostawcy towarów używanych. Na czym polega faktura VAT marża? Ta specyficzna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, że podstawą opodatkowania jest marża, czyli różnica pomiędzy należnością, którą uiszcza nabywca a ceną zakupu towaru przez [zbywcę|, pomniejszoną o wartość podatku. Sprzedawca odprowadza jedynie podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Tę specyficzną procedurę mogą stosować m.in. płatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz dostawcy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Produkty używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po ich naprawie. Rozliczanie systemem VAT marża jest możliwe, jeśli produkty używane zostały zakupione od podmiotu: - będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT, a dostawa była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT, - niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT, - będącego podatnikiem VAT, w wypadku opodatkowania tejże dostawy w systemie VAT marża, - niebędącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej Do nabywanych przez płatnika towarów używanych, jeśli podlegały opodatkowaniu marżą, nie stosuje się obniżenia wartości lub zwrotu różnicy podatku należnego. W przypadku zaś eksportu towarów dokonywanego przez płatnika, który stosuje opodatkowanie marżą, marża podlega opodatkowaniu stawką 0 %. Podatnik stosujący opodatkowanie marżą nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża. Faktura ta, musi być oznaczona jako „ Faktura VAT marża”. Nie zawiera ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. W fakturze wpisuje się wyłącznie należność ogółem wyrażoną cyframi i słownie, imię, nazwisko, bądź nazwę sprzedawcy, adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy, dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług. Poza kwestią odliczenia VAT-u faktura VAT marża rządzi takimi samymi prawami jak pełna faktura VAT 22%.