Fakturą VAT-MP nazywamy specyficzny typ rachunku, który wystawiać mogą mali podatnicy. Rachunki takie różnią się jedynie znacznikiem „MP”, oznaczającym rodzaj podatnika oraz określeniem daty zapłaty. Pozostałe składowe faktury są takie, jak w przypadku zwyczajnych rachunków VAT. Kim będzie zatem mały podatnik? Małym podatnikiem jest podatnik, który spełnia warunek niskiego rocznego obrotu. Ma on możliwość użyć kasową metodę obliczania podatku VAT, która umożliwia odprowadzenie VATu dopiero po odebraniu od klienta zapłaty. Mały podatnik ma możliwość również odliczyć podatek VAT już po dokonaniu zakupów oraz zapłaty za nie. Kwestie związane z małymi podatnikami i wystawianymi przez nich rachunkami, określa ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Mówi ona, że małym podatnikiem jest podatnik płacący podatek od asortymentu i usług: który koordynuje funduszami powierniczymi, jest agentem, zleceniobiorcą albo inną osobą świadczącą usługi o podobnej specyfice, z wyjątkiem komisu, nadzoruje firmę maklerską – o ile suma sprzedaży w ostatnim roku rozliczeniowym nie przekroczyła 30 000 euro (razem z wielkością podatku, wyrażonych w złotych),, którego wartość sprzedaży w ostatnim roku rozliczeniowym nie przekroczyła 800 000 euro (razem z kwotą podatku). Kwota ta jednak musi być przedstawiona w złotówkach Wszystkich przeliczników walut dokonuje się na zasadzie średniego kursu euro z tabeli Narodowego Banku Polskiego, obwieszczanego na 1 dzień roboczy października poprzedzającego roku rozliczeniowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.