Fakturą zwiemy każdy akt handlowy, spełniający pewne kryteria, który dokumentuje umowę kupna-sprzedaży pomiędzy zainteresowanymi stronami. O jakich kryteriach mowa ? Wymogami niniejszymi są: Informacje do rozliczenia podatków – te dane niezbędne są do określenia faktury VAT, na której, w myśl prawa polskiego, powinna znaleźć się informacja o wysokości podatku VAT za dany przedmiot umowy kupna-sprzedaży, Identyfikacja stron umowy kupna-sprzedaży – przeważnie na fakturze przedstawiana jest szczegółowa nazwa podmiotów, biorących udział w transakcji, razem z adresem ich siedziby lub oddziału, Informacje identyfikujące dokument – unikalność faktury poparta jest przede wszystkim 3 jej składowymi: danymi o sporządzającym rachunek, dacie i numeracji, jaka jej przysługuje. Każda faktura, którą wystawia wystawca ma wyjątkowy, jedyny wyłącznie dla niej numer. Sygnowanie musi odbywać się chronologicznie, Kwota umowy kupna-sprzedaży – w polskim prawodawstwie podatkowym jest obowiązek zapisywania kwoty umowy kupna-sprzedaży zarówno liczbowo, jak i słownie, Dane dotyczące czasu oraz formy płatności – powszechne stało się, że termin płatności charakteryzuje się w dniach od dokonania transakcji (może to być np. 14 dni). W Polsce powszechnym jest, że płatności dokonuje się przelewem albo gotówką. W niektórych krajach uwzględnia się również czeki,, Sprecyzowanie przedmiotu umowy kupna-sprzedaży – na fakturze wyszczególniona jest nazwa przedmiotu umowy kupna-sprzedaży, jego ilość, cena i wartość Warunki dostawy. Coraz częściej tradycyjny podpis na fakturach zastępuje specjalny, elektroniczny podpis. Faktura VAT jest więc szczególnym typem faktury, którą sporządzać mogą czynni podatnicy VAT w drodze umowy kupna-sprzedaży, która podlegała opodatkowaniu VAT. Fakturą są także: Dokumenty za świadczenia bankowe czy ubezpieczeniowe, Dowód płatności za przejazd odpłatną autostradą, Usługi radiokomunikacji przywoławczej, Bilety jednokrotnego przejazdu na przewóz osób: transportem kolejowym, samochodami, transportem pełnomorskim, żeglugą śródlądową i przybrzeżną, promem czy transportem lotniczym Dowody transakcji wystawiane przez nieVATowców. Wszystkie faktury winny być przechowywane przez pięć lat i pokazywane w sytuacji inspekcji odpowiedniego organu podatkowego. Zobacz też:
wynagrodzenie netto brutto