Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z wypełnianiem najróżniejszych formularzy u druczków urzędowych. Ich zagadkowo brzmiące nazwy często pochodzą od skrótów czynności wykonywanych przez właściciela firmy. Z jakimi formularzami spotykają się przedsiębiorcy? Urząd miasta lub gminy Pierwszym drukiem, z jakim spotka się każdy, kto chce założyć własną działalność, jest formularz ceidg-1. Na nim dokonuje się wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Stąd nazwa ceidg- 1. GUS Kolejnym formularzem, który wypełnić musi każdy nowy przedsiębiorca, który chce uzyskać indywidualny nr prowadzonej działalności w Rejestrze Gospodarki Narodowej - numer REGON - jest regon -1. Urząd skarbowy W urzędzie skarbowym właściciel firmy najczęściej wypełnia formularz:
 • NIP – 1 - w celu nadania nowej działalności Numeru Identyfikacji Podatkowej
 • VAT – w celu powiadomień, rozliczeń i zmian w podatku od towarów i usług
 • PIT – w celu złożenia zeznania podatkowego od osób fizycznych
 • CIT – w celu złożenia zeznania podatkowego od osób prawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wszelkie czynności rejestracyjne, zgłoszeniowe i korekcyjne dokonywane są w drodze wypełniania stosownych druków:
 • ZUS ZFA - zgłoszenie oraz zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
 • ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 • ZUS ZIUA - zgłoszenie oraz zmiana danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń oraz zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszenie zmiany danych
 • ZUS ZPA - zgłoszenie oraz zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa
 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
 • ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
 • ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek